Ideell förening får miljonbelopp av regionen

Region Östergötland avsätter 2,1 miljoner till Novahuset i Östergötland. Nu hoppas föreningen att nå fler i arbetet mot sexuella övergrepp.

Östergötland 17 november 2019 08:00

I veckan tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att bli en offentlig samarbetspartner till den ideella föreningen Novahuset som funnits sedan 2008. Föreningen jobbar mot sexuella övergrepp och är placerad i Linköping men är verksam i hela Östergötland. Novahuset har även en rådgivande roll på nationell nivå.

Beslutet innebär att Region Östergötland avsätter 700 000 kronor per år under 2020-2022. 

– För oss betyder detta självklart jättemycket. Dels att vi tillsammans kan göra väldigt mycket men det känns också bra att politiker tycker att vårt arbete är viktigt och det prioriteras, säger Paulina Bengtsson, samordnare och sakkunnig inom människohandel och prostitution.

 

Tidigare har föreningen haft ett visst samarbete med vissa verksamheter inom Region Östergötland, däribland ungdomsmottagningen och traumaenheten.

– Men det har inte varit på den här nivån, säger Paulina Bengtsson och tillägger att man nu kommer att kunna nå fler och även arbeta förebyggande. 

Samarbetet omfattar tre spår. Det första är att tillsammans med regionen öka kunskapen om sexuella övergrepp i vården och berätta om de frågor som Novahuset möter. Paulina Bengtsson hoppas också att föreningen kan bli ett komplement till verksamheter som psykiatrin där vårdköerna är långa.

– Vi kan också fylla en funktion där råd och stöd är tillräckligt, när en person behöver någon att prata med, gå ut och gå med eller följa med till olika instanser som läkare, polis eller skolkuratorn. Det är många gånger så att vi, eftersom vi är en ideell förening, möter fler då vi inte är en myndighet, och vi kan då vara en brygga att söka mer hjälp inom vården. 

 

Med tillskottet från regionen hoppas föreningen också att man ska utveckla stöd till personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och även stötta anhöriga till de drabbade.

Det tredje spåret handlar om ett uppsökande arbetet på internet, där mycket av övergreppen sker, berättar Paulina Bengtsson: 

– Många ropar även på hjälp där. Idag möter vi personer där som har sex mot ersättning, skadar sig genom sex eller har varit utsatta för incest och andra övergrepp. Många bär på mycket ångest och har suicidtankar. Vårt mål är att fånga upp dessa individer, ge dem råd och stöd men även hänvisa till de instanser som finns. 

Efter de tre åren kan samarbetet förlängas ytterligare i tre år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa