Pandemin: I dag får du sms från MSB – tänk på detta

I dag skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut ett sms till alla som har ett mobiltelefonabonnemang i Sverige. Svante Werger är rådgivare på myndigheten.
I dag skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut ett sms till alla som har ett mobiltelefonabonnemang i Sverige. Svante Werger är rådgivare på myndigheten.

På måndagen skickar MSB ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter för att påminna om vikten av att följa rekommendationerna.

Östergötland 14 december 2020 08:09

Den 14 december träder nya skärpta råd ikraft i hela landet. Sms-utskicket är ett sätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att skapa kännedom om råden och hur landets invånare måste anpassa sig för att motverka smittspridning. 

Texten som skickas ut via sms lyder: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

MSB poängterar att meddelandet inte innehåller några länkar. "Får du ett meddelande som ser likadant ut men innehåller länkar ska du inte klicka på dessa. Sms:et kommer då inte från myndigheterna", skriver MSB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa