Hälften av de vårdanställda var smittade

Hälften av de anställda på thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset visade sig vara smittade av coronaviruset. Men en del av de smittade hade inga, eller lindriga symtom.

Hälften av de anställda på thoraxavdelning på Universitetssjukhuset visade sig vara smittade av coronaviruset. Men långt ifrån alla hade symtom.

Hälften av de anställda på thoraxavdelning på Universitetssjukhuset visade sig vara smittade av coronaviruset. Men långt ifrån alla hade symtom.

Foto: TT/Arkivbild

Östergötland2020-04-08 09:22

Det är SR Ekot som rapporterar att samtliga cirka 50 anställda på thoraxavdelningen på US i Linköping har testats för coronaviruset. Hälften av de anställda testade positivt. Mellan fem och tio av de anställda hade inga symtom eller mycket lätta symtom. 

– Spridningen i samhället sker i väldigt stor utsträckning utan att vi ser den alls. Det har pratats om att upp till nio av tio kanske inte har så mycket symtom att de syns. Men exakt vet vi inte, eftersom det tyvärr inte har kunnat göras några riktade studier mot det, säger statsepidemiolog Anders Tegnell  i P1 Morgon.

undefined
Så här har utvecklingen varit när det gäller antal bekräftade fall av covid-19 i Östergötland.

Smittskyddsläkare Britt Åkerlind  säger att hon inte kan bekräfta att hälften av de anställda på thoraxavdelningen skulle ha testats positivt för coronaviruset:  

– Jag kan inte bekräfta att  hälften av personalen på thoraxavdelningen skulle ha konstaterats vara smittade. Däremot kan jag bekräfta att av de 50 anställda som testades så hade mellan fem och tio personer väldigt lindriga symtom eller var symtomfria på dagen för testning. 

När gjordes de här testerna?

– Det ligger en tid tillbaka, två veckor kanske. 

Vad drar du för slutsatser av att en del av de anställda hade så lindriga symtom?

– Vi har sett att det här är en lättspridd luftvägssjukdom. Vi ser spannet från väldigt milda symtom till en väldigt allvarlig sjukdom där vissa till och med avlider. Troligen är det så att majoriteten kommer att ha väldigt milda symtom. 

Finns det inte en risk för att de som har milda symtom fortsätter att leva som vanligt?

– Där har vi rekommendationen att hålla viss social distans. Det är därför vi uppmuntrar människor att jobba på distans. Även de som inte har symtom bör undvika att vara väldigt nära andra människor. 

Utöver thoraxavdelningen, har det skett liknande tester av personal på fler avdelningar i länet?

– Vi har en begränsning i hur många tester som vi kan utföra per dag. Det som är flaskhalsen är reagenser för att man ska kunna utföra testen. I dag gör vi mellan 200 och 250 tester per dag i Östergötland. Då räcker reagensen i ungefär en månad. Om vi skulle göra 400 tester per dag skulle vi bara ha så att vi klarar oss i två veckor till, säger Britt Åkerlind och fortsätter: 

– Vi har fått göra en prioritering. Nummer ett är svårt sjuka patienter som läggs in för vård på våra sjukhus. Sedan testar vi brukare i boenden i regionen. Där vill vi ta reda på vilka boenden som har viruset. Sedan testas prioriterad vårdpersonal.

Det är upp till verksamhetscheferna att avgöra vilken personal som ska betraktas som prioriterad.

– Vi testar inte personal som är ordentligt sjuka, för de måste vara hemma. Vi testar inte heller personal som inte har några symtom alls. Utan vi testar dem som har väldigt milda symtom som lika gärna skulle kunna vara vilken snuva som helst. Är de negativa, då låter vi dem jobba, säger smittskyddsläkaren och fortsätter:  

– Varje verksamhetschef har förtroendet och ansvaret att säga att den här personalen hos mig är väldigt viktig. Sedan anmäls det till infektionskliniken där det sitter en specialist i infektionsmedicin och bedömer om en anställd ska testas. 

Finns det ytterligare exempel på någon sjukvårdsavdelning i länet med en så allmän smittspridning som på thoraxavdelningen på US?

– Nej, det är det enda exemplet vi har sett, säger Britt Åkerlind. 

Utvecklingen av antal patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Östergötland.
Utvecklingen av antal patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Östergötland.
Olika symtom

De symtom som rapporterats är framför allt feber och hosta. Även andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. En person som insjuknar i covid-19 behöver inte uppvisa samtliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!