Första totalförsvarsövningen på över 30 år

Inte sedan kalla krigets dagar har det hållits en totalförsvarsövning i Sverige. Men nu är det dags igen.

Östergötland 5 november 2019 06:00

Förmågan att prioritera resurser och fördela förnödenheter i en krigssituation ska testas när Östergötland nu "tjuvstartar" med den första av fyra delövningar i Totalförsvar 2020, landets första totalförsvarsövning på över 30 år. 

– Syftet är att stärka Sveriges totalförsvar så att vi kan stå emot svåra påfrestningar, säger Håkan Dahm, lokal övningsledare på Länsstyrelsen Östergötland, som är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet.

 

Från 5 november (Kinda kommun) till 18 december kommer 15 övningar att genomföras med människor i olika ledningspositioner i samtliga 13 östgötska kommuner, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Östra Götaland.

Övningarna genomförs i seminarieform utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och därefter högsta beredskap.

–  Målet är att se vad vi har för förmåga nu och vad vi kan bli bättre på. Eftersom det är så länge sedan det senast hölls en totalförsvarsövning är det många som aldrig varit med om det. Och hotbilden är en helt annan i dag än vad den var för 30 år sedan, säger Håkan Dahm.

 

Det civila försvarets främsta uppgifter är att värna om civilbefolkningen, säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp.

– Efter att ha legat i träda i över 15 år återstår det mycket arbete för att bygga upp det civila försvaret. Men vi har kommit en bra bit på vägen, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa