Tio vårdas på sjukhus – lägsta siffran sedan 16 mars

På onsdagen hade 3 630 personer i Östergötland testat positivt för covid-19, en ökning med sex personer sedan i tisdags.
På onsdagen hade 3 630 personer i Östergötland testat positivt för covid-19, en ökning med sex personer sedan i tisdags.

Region Östergötland uppger att ytterligare två personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Samtidigt fortsätter antalet patienter som är i behov av vård att minska. På US vårdas ingen smittad person på iva.

Östergötland 29 juli 2020 12:26

Sedan utbrottet började har 261 personer med covid-19 avlidit i Östergötland. 

Antalet covid-19-patienter som är i behov av sjukhusvård fortsätter att minska i länet. På onsdagen vårdades tio smittade patienter på sjukhus. 

När läget var som mest allvarligt i Östergötland – i mitten av april – vårdades långt över 100 covid-19-patienter på länets sjukhus. Kulmen nåddes den 13 april, då hela 136 smittade patienter samtidigt vårdades på sjukhus, varav 24 inom intensivvården. 

I takt med att smittspridningen har dämpats i länet har antalet smittade patienter successivt minskat. På onsdagen vårdades endast tio covid-19-patienter på sjukhus, varav två på iva. Inte sedan den 16 mars har färre smittade patienter vårdats på Östergötlands sjukhus.

På Universitetssjukhuset vårdades på onsdagen fyra smittade patienter på vårdavdelning. Ingen covid-19-patient vårdas längre på sjukhusets intensivvårdsavdelning.  

På Vrinnevisjukhuset vårdades tre personer på vårdavdelning och två på iva. På lasarettet i Motala vårdades på onsdagen en covid-19-patient.  

För närvarande testas cirka 250 östgötar per dag för covid-19. 

– Av alla som testas varje dag är det bara mellan två och tre procent som har sjukdomen. När det var som allvarligast i länet i april låg andelen positiva svar på 30 procent, sade smittskyddsläkare Britt Åkerlind nyligen. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa