Finn Bengtsson lämnar regionfullmäktige

Finn Bengtsson (M), tidigare riksdagsledamot, lämnar sitt politiska uppdrag i Region Östergötland. Han tror inte på regionerna och landstingen som system.

Östergötland 3 december 2019 06:00

På det senaste sammanträdet i regionfullmäktige gick Finn Bengtsson upp i talarstolen och diskuterade de stora underskotten i sjukvården. Han meddelade då samtidigt att han dagen innan hade lämnat in en ansökan om att avsluta sitt förtroendeuppdrag.

En av orsakerna var att han är trött på att klumpas ihop med politiker som ville höja skatten förklarade han. 

"Jag inser att det är svårt att hävda att jag är skattesänkare snarare än skattehöjare men jag har därför kommit fram till beslutet att jag i går lämnade in min önskan om att skiljas från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige på grund av att jag inte tror att den här strukturen kommer att lösa problemet."

Så sa han då. När vi pratar med honom några dagar senare medger han att det även är privata och yrkesmässiga skäl att han kliver av.  Sedan valet förra året jobbar han, vid sidan av politiken, på sin tidigare arbetsplats, avdelningen för läkemedelsforskning på Universitetssjukhuset. Det har tagit på krafterna att komma tillbaka.

–  Det som tidigare satt i ryggmärgen måste jag hela tiden tänka på och det är nya it-stöd att sätta sig in i. Ska jag kunna ha en rimlig arbetstid och fritid så måste jag skära bort något, då var regionfullmäktige det naturliga valet.

 

I vardagen möter han nu människor som han själv varit med att fatta politiska beslut om.

–  Jag har märkt att det bland vårdpersonal finns, med visst fog, en skepsis mot politiker i allmänhet och hos deras ansvariga regionpolitiker i synnerhet. Många har upprörts över den arbetssituation de har och som är kopplat till den skattehöjning som kommer att göras. 

Som moderat är han förstås emot skattehöjningen. Han undrar vad som händer vid en lågkonjunktur. Ska skatten höjas ytterligare? 

–  Alla politiker får klä skott för den politik som majoriteten driver och jag vill hellre förknippas med den verksamheten jag kan och bedriver sjukvårdsmässigt, den uppskattas i alla fall. 

Den politiska koalitionen som styr Region Östergötland kallar han en ohelig ideologisk allians. Han undrar var den värdegrundsmässiga kompassen har tagit vägen med tanke på att den består av "rödgröna skattehöjare" och liberaler och centerpartisterna som normalt är emot höjda skatter. 

 

Finn Bengtsson har saknat en diskussion, både bland den styrande koalitionen och oppositionen, när det gäller regionernas roll. På riksnivå driver framför allt KD på att utreda om det är möjligt att avskaffa regionerna/landstingen.

Samtidigt är det kanske inte regionernas roll att fundera på sin egen roll medger han. Så länge sjukvården bedrivs i nuvarande system kan man ändå fundera över andra lösningar, enligt Finn Bengtsson. Som att sjukvården övertar ansvaret för sjuksförsäkringssystemet. Det har han återkommande motionerat om i riskdagen.

Han tror att det kommer höjas röster framöver som kräver radikala förändringar för att få ordning på underskotten i landets sjukvård. Men den kampen får någon annan driva framöver. 

–  Har jag den typen av idéer kommer jag inte vinna större gehör inom ramen för nuvarande regioner. Då måste man jobba nationellt och det har jag gjort i tolv år så det är jag färdig med.

Ger du upp?

– Nej, men var sak har sin tid. Jag har försummat mitt yrke i tolv års tid för att ta på mig förtroendeuppdrag. Nu är tiden mogen för att göra rätt mot mina patienter och studenter som jag ändå har blivit anställd för.

Mer om Finn Bengtsson

Bakgrund: Född 1956, bor i Linköping och är överläkare i klinisk farmakologi och professor i psykiatrisk behandlingsforskning. 

Senaste politiska uppdragen: Ledamot i regionfullmäktige M sedan 2018. Han var även riksdagsledamot 200– 2018, de sista fyra åren som ledamot i socialutskottet.

Har skapat rubriker i media, bland annat när han protesterade mot Decemberöverenskommelsen (DÖ) som slöts 2014 liksom när han öppet kritiserade sitt eget parti för att vara toppstyrt och hierarkiskt. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa