Ett spel om liv och död – på riktigt

Vad betyder dyngbaggen i Tinnerö för skörden av äpplen i din trädgård? Det försöker forskaren Anna Eklöf visa med ett datorspel.

Anna Eklöf, universitetslektor i teoretisk ekologi vid Linköpings universitet håller på att utveckla spel som kan få oss att förstå känsliga ekologiska system.

Anna Eklöf, universitetslektor i teoretisk ekologi vid Linköpings universitet håller på att utveckla spel som kan få oss att förstå känsliga ekologiska system.

Foto: Anna Nielsen

Östergötland2019-11-24 16:00

Det kallas "det sjätte stora massutdöendet" i jordens historia. Mänsklighetens framfart leder till att enskilda arter och hela ekologiska system försvinner. För att skapa förståelse för hur olika arter hänger ihop i ett ekosystem håller Anna Eklöf, universitetslektor på Linköpings Universitet, på att utveckla ett datorspel. 

– Vi utvecklar spelet för att både visualisera och kommunicera vikten av biodiversitet, och framförallt hur det hänger ihop med ekosystemtjänster, till exempel pollination.

Målet är ett roligt och utbildande spel riktat mot högstadieelever.

– Fokus är att det ska vara roligt att spela. Vi vill skapa en känsla för att ekologi är roligt och biodiversitet är viktigt. Vi tror att spelformen är ett bra sätt att nå ut till just skolungdomar.

Anna Eklöf menar att det är viktigt att kunna visualisera vad som håller på att hända i naturen.

– Det som händer är att man får kedjereaktioner i ekosystemen. I spelet ska man kunna se att systemen är väldigt komplexa. Att arter hänger samman med varandra och att en störning på en art i ett ekologiskt nätverk kan ge väldigt stora effekter på andra delar. Något man kanske inte så lätt kunde förutse från början.

Men de komplexa system som bildar ett ekosystem kanske inte alltid låter sig förenklas till ett datorspel.

– I det här spelet är kanske inte det viktiga att det alltid blir precis rätt svar. Meddelandet är att allt hänger samman och det är viktigt att ta hänsyn till alla delar av ett ekosystem.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!