Covid: 13 patienter på sjukhus i Östergötland

Under lördagen vårdades 13 patienter med konstaterad covid-smitta på sjukhus i Norrköping och Linköping. Två av dem vårdas på intensiven.

Östergötland2021-08-21 13:05

Av patienterna som kräver sjukhusvård finns 5 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. En av dessa patienterna vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Universitetssjukhuset i Linköping hade på lördagen 8 patienter inneliggande, varav en vårdas på IVA.

Enligt Region Östergötland är siffrorna för lördagen desamma som för fredagen. Detta sedan fredagens siffror korrigerats.

"Patienter som har en pågående vårdkontakt eller som haft det tidigare och som konstaterats smittade av covid-19 kan läggas till i summeringen. Därför kan siffrorna ibland ändras bakåt i tiden", uppger Regionen på sin hemsida.

När det gäller vaccinering uppger Regionen att 315 281 östgötar fått dos 1 och att 246 019 är fullvaccinerade.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!