Coronapandemin: Kulmen kan ha nåtts i länet

Antalet covid-19-patienter som behöver sjukhusvård har börjat öka igen. På måndagen vårdades 126 personer på länets tre sjukhus. Ändå kan kulmen ha nåtts i Östergötland.

Magnus Roberg är biträdande smittskyddsläkare i Östergötland.

Magnus Roberg är biträdande smittskyddsläkare i Östergötland.

Foto: Arkivbilder

Östergötland2020-04-20 14:45

Region Östergötland uppgav på måndagen att ytterligare fyra covid-19-patienter i länet har avlidit. Rapporteringen av avlidna med bekräftad covid-19 i Östergötland omfattar såväl personer som varit inlagda på sjukhus som personer som har avlidit utanför sjukhus. Sedan utbrottet började har 65 smittade personer avlidit i Östergötland.

Vid lunchtid på måndagen vårdades 126 personer i Östergötland isolerade på sjukhus, varav 35 fick intensivvård. Det innebar en ökning jämfört med söndagen då 117 personer vårdades på sjukhus, varav 30 i intensivvård. 

– Vi vet inte vad ökningen inom intensivvården står för, om det är något som är tillfälligt eller om det är en förändring, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare i Östergötland. 

Den relativt stabila utvecklingen när det gäller antalet konstaterat smittade som behöver vård kan ändå tyda på att Östergötland har nått kulmen, menar Roberg. 

– Vi tror att vi befinner oss på toppen eller i början av en nedgång. Det är vi ganska säkra på med tanke på att det har varit ganska stabilt när det gäller antalet inlagda på sjukhus. 

Vi kan ha det värsta bakom oss?

– Ja, men personalen inom vården sliter hårt. Men det ska inte behöva bli så mycket värre än så här. Det är vi ganska säkra på. 

På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades på måndagen 43 patienter på vårdavdelning och 21 i intensivvård och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 46 på vårdavdelning och 14 i intensivvård.
På Lasarettet i Motala vårdades två patienter på vårdavdelning.

Det fanns på måndagen totalt 1 227 bekräftade fall av covid-19 i Östergötland. På måndagen uppgick antalet bekräftat smittade till 1 206 personer. 

Hur länge tror du att det hårda trycket på sjukvården kommer att vara?

– De närmaste två veckorna blir avgörande för om det hela kommer att lätta. När vi går in i maj måste vi se en tydlig förbättring i varje fall. Sedan beror det också på vad som sker bland befolkningen. Om folk börjar göra avkall på förhållningsreglerna, som att tvätta händerna och hålla social distans, så kan förbättringen stanna av. Den risken finns, säger Magnus Roberg och fortsätter: 

– Håll i fortfarande! Folk dör fortfarande i den här sjukdomen. Man kan bidra till att hålla nere det här så att vi får en bra sommar. 

När tror du att vården kan återge till någon slags normalläge i Östergötland?

– Sommaren ligger som ett stort hinder. Rent teoretiskt skulle vi kanske kunna vara i gång med normal omfattning i juli eller augusti. Men sommaren förskjuter allting. De anställda behöver semester. Man kan inte utnyttja personalen hårdare än man redan har gjort. Därför kommer det att dröja ett tag till efter sommaren innan vården kan återgå till ett normalläge, säger den biträdande smittskyddsläkaren. 

Tillsammans med Södermanland är Östergötland fortfarande det län i landet som i förhållande till folkmängden har flest konstaterat smittade av coronaviruset. På måndagen uppgick antalet smittade i länet till 252,2 per 100 000 invånare. I Södermanland var motsvarande siffra 297,1 per 100 000 invånare. I region Stockholm uppgick antalet smittade till 252,1 per 100 000 invånare. 

I jämförelse har Västra Götaland och Skåne betydligt färre konstaterat smittade i förhållande till folkmängden, med 85,6, respektive 39,8 smittade per 100 000 invånare. 

undefined
Utvecklingen de senaste 14 dagarna.
Bredare smittspridning

Covid-19 drabbar betydligt fler i en befolkning där den sprider sig, jämfört med en vanlig säsongsinfluensa. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Källa: Folkhälsomyndigheten  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!