Brittisk politik väcker frågor hos regionråd

Brexits utformning påverkar sjukvården i Östergötland. Men hur, var en av frågorna som diskuterades på veckans regionfullmäktige.

Östergötland 3 oktober 2019 05:00

Efter en något ljummen inledning där man biföll revisionsrapporter och verksamhetsplaner för nämnder och regionstyrelsen tog debatten fart när motioner och interpellationerna kom upp på dagordningen. De långa vårdköerna togs upp vid ett flertal tillfällen. 

En annan fråga handlade om Brexit och hur den kan påverka sjukvården i regionen. Frågan kom från ledamoten Ralf Holmér (M) som i en interpellation påpekade att en ”hård” utformning av Brexit, där Storbritannien slopar alla tullavtal inom EU, skulle kunna innebära långa tulltider och att sjukvården får svårt att köpa in medicinteknisk utrustning.

– Brexit kastar onekligen en skugga över vår framtidsplanering och vi måste räkna med att vi kan få en ganska stor påverkan, sade Ralf Holmér och undrade hur regionen jobbade med frågan. 

Kaisa Karro (S), ordförande för regionstyrelsen höll med och bekräftade att det kräver förberedelser. En särskild grupp tillsattes i mars för att förbereda Region Östergötland för vad en mjuk respektive hård Brexit kan ge för konsekvenser.

– Det man ser utifrån de inventeringar som har gjorts är att framför allt medicinsktekniska produkter är en av de delar som är viktiga för oss. Man har tittat på hur man kan kartlägga det och hur man kan bunkra upp så att det finns material att tillgå för att minimera skadorna som skulle kunna bli av en hård Brexit. Vi har en fortsatt dialog om frågan, sade Kaisa Karro.

Marie Morell (M), oppositionsråd och ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKL gav Östergötland en eloge för att de försökt lyfta frågan. 

– Jag har försökt lyfta frågan på SKL, men engagemanget är inte på topp får jag ärligt säga även om det finns viss hjälp att få.

Hon berättade att andra aktörer hon kommer i kontakt med uppmanar till att engagera sig mer i frågan. Vissa regioner har exempelvis gått ut med förfrågningar till företag för att höra hur förberedda de är för Brexit och medicintekniska direktiv.

– Något annat som är viktigt är hur vi få ska få vår CE-märkning på våra produkter. Det är något som har varit stationerat i Storbritannien tidigare och nu måste man lyfta över det till andra länder. Det handlar även om processer som att certifiera om en del produkter vilket kan göra att man inte har råd att omcertifiera gamla produkter. Det kan vara standardprodukter som vi är vana vid att använda där företagen kommer att välja att plocka bort från marknaden, sade Marie Morell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa