Bokningen för provtagning av covid-19 stoppas

På grund av tekniska problem går det just nu inte att boka tid för provtagning av covid-19.
På grund av tekniska problem går det just nu inte att boka tid för provtagning av covid-19.

Region Östergötland stänger tillfälligt möjligheten att boka provtagning för covid-19. Det på grund av tekniska problem.

Östergötland 6 november 2020 09:36

På fredagsmorgonen meddelade regionen att det för tillfället inte går att boka tid för provtagning av covid-19. Det gäller alla som inte tillhör en prioriterad grupp.

Provtagning kommer enbart att vara tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal.

Enligt regionen beror det tillfälliga stoppet på tekniska problem och en begynnande nationell materialbrist.

– Dels har vi haft ett stopp på en av maskinerna som analyserar våra prover, vilket gör att vi får en begränsad kapacitet i själva analyserna. På det sättet behöver vi också minska inflödet av antalet prover som tas, för att klara av att köra alla prover. Sedan kommer det också att bli en viss fördröjning i svarstiden för de prover vi ändå kör, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare.

De som har en bokad tid för provtagning kommer att få ta sitt prov men lär som sagt få vänta längre än normalt på resultatet.

– Har man symtom som kraftig förvärras eller om man behöver sjukvård vill vi att man ska ringa vårdcentralen eller 1177. Men har man lindriga symtom får man vara hemma, säger Rickard Lundin.

Bokningsstoppet kommer att påverka statistiken som regionen uppdaterar varje dag.

– Driftstörningen gör att vi provtar färre och de närmaste dagarna kommer antalet smittade som redovisas inte spegla verkligheten. Färre provtas ju när vi har det här problemet.

Det finns ingen prognos för när det går att boka provtagning igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa