Beskedet från regionen: Ytterligare en avliden

Totalt sedan utbrottet i våras har nu 319 personer med bekräftad covid-19 avlidit i länet.
Totalt sedan utbrottet i våras har nu 319 personer med bekräftad covid-19 avlidit i länet.

Ytterligare en person med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Det meddelade Region Östergötland på söndagen.

Östergötland 6 december 2020 13:07

På söndagseftermiddagen uppgav regionen att antalet döda ökat till 319 – en ökning med en avliden sedan i fredags. Dödsfallen kan ha inträffat på olika dagar men först nu rapporterats till regionen.

Antalet konstaterat smittade i länet uppgick under söndagen till 9 907 personer – en ökning med 136 personer på ett dygn.

Antalet smittade personer som är i behov av sjukhusvård ligger kvar på samma siffra – både när det gäller patienter på vårdavdelning och inom intensivvården. Totalt vårdas 85 smittade personer på sjukhus, varav 18 på intensivvårdsavdelningarna.

På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades på söndagen 34 smittade personer på vårdavdelning och elva på iva. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 26 smittade på vårdavdelning och sju på intensiven. På lasarettet i Motala vårdades sju covid-19-patienter på vårdavdelning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa