Att lämna vårt hemland var ett svårt beslut

Till slut blev läget ohållbart. Inskränkningarna av den akademiska friheten i Ungern är så allvarliga att forskaren Károly Takács flyttat från Budapest till Norrköping, där han nu är verksam vid Linköpings universitet. Med följde hans fru, de tre barnen och en stor del av hans forskargrupp.

Trivs med tillvaron efter flytten. ”Här vid LiU, campus Norrköping, är det idealiskt för mig och mitt team att arbeta”, säger forskaren och professorn Karoly Takács, som ger en mycket allvarlig bild av den akademiska friheten i Ungern.

Trivs med tillvaron efter flytten. ”Här vid LiU, campus Norrköping, är det idealiskt för mig och mitt team att arbeta”, säger forskaren och professorn Karoly Takács, som ger en mycket allvarlig bild av den akademiska friheten i Ungern.

Foto: Stefan Holgersson

Östergötland2019-11-27 19:00

– Steg för steg ökade den ungerska regeringen trycket och kontrollen av universiteten och de akademiska forskningsnätverken. Allt fler intellektuella, forskare, begåvade studenter och tänkare lämnar Ungern. Och andra som redan flyttat och bor utomlands överväger inte att återvända under dessa omständigheter, säger den ungerske forskaren och professorn.

Sedan maj i år är Károly Takács och fyra medlemmar i hans forskargrupp från Budapest verksamma vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, beläget på Linköpings universitets campus i Norrköping. Efter sommaren flyttade Károlys familj efter till Norrköping, där de hyr ett hus i Lindö.

– Att lämna vårt hemland var ett svårt beslut, framför allt med tanke på barnen. Men vi har försökt förklara situationen och att vi flyttar är också med tanke på dem. Som det är nu är också deras framtid bättre i Sverige, säger Károly Takács.

Den ungerska sociologen beskriver hur den vetenskapliga friheten under flera år beskurits allt hårdare i Ungern. Genom beslut som påverkar finansiering, organisation och inriktning har myndigheterna kommit att kontrollera alltmer av forskningen.

Parallellt förekommer angrepp mot forskare i regimvänliga medier, bland annat mot medlemmar i Takács forskarteam. En publicerad lista på ”fiendeforskare” namngav hans kollegor. Det förekommer också censur av vetenskapliga forskningsresultat, och program för genusvetenskap är nu helt förbjudna.

– Det bedrivs en stark propaganda i fascistisk stil i regimens media. Jag kallar dem inte journalister. Det är bara politiska kampanjer och handlar om systematiska attacker mot den akademiska friheten, säger Károly Takács.

Sammantaget har den allt hårdare regimkontrollen över också kulturlivet, medierna och rättsväsendet gjort att den oberoende organisationen Freedom House nedgraderat Ungern och betecknar landet som bara ”delvis fritt”. EU har också flera gånger kritiserat utvecklingen.

Den ungersk-amerikanske finansmannen George Soros har länge varit ett hatobjekt för Ungerns premiärminister Victor Orbán. Regimens behandling av det privata universitetet Central European University, CEU, grundat av George Soros, väckte stora protester. Károly Takács var en av många i Budapest som demonstrerade. Det universitet som han själv var anställd vid, Corvinus, har också drabbats av olika myndighetsbeslut.

– Efter kommunismens fall hade den akademiska friheten ökat under 20 år. CEU var en symbol för att forskning av hög akademisk kvalitet kunde bedrivas i Ungern. För mig var regimens agerande mot CEU ett avgörande steg i fel riktning, säger Károly Takács.

Han berättar vidare att Viktor Orbán vann en storseger i valet april 2018. Därefter försämrades läget ytterligare, och mycket hände väldigt snabbt.

Några månader senare kontaktade Károly Takács IAS föreståndare Peter Hedström vid Linköpings universitet och började diskutera en eventuell flytt till Sverige. Hedström var genast positiv, men sedan fördes omfattande diskussioner med universitetets ledning innan allt var klart.

– Jag hade även kontakt med universitet i Italien, men LiU var hela tiden mitt förstaval. Den analytiska sociologin, som jag arbetar inom, är knuten till Peter Hedström. För mig var det ett naturligt val att komma hit. Nu hoppas jag att min forskning kan tillföra IAS något också.

Peter Hedström kommenterar mottagandet av den ungerska forskaren så här:

– Från vår sida var beslutet uteslutande baserat på Karolys akademiska meriter. Han är en framstående europeisk forskare som vi är mycket glada över att ha kunnat rekrytera.

Karoly Takács och hans team har fått ett stort forskningsanslag från EU för att forska om skvaller och sociala nätverk.

– Skvaller har dåligt rykte, men vår hypotes är att det har stor betydelse för våra sociala normer. Skvaller är viktigt, har alltid funnits och åstadkommer gruppnormer i samhället, säger Karoly Takács.

På frågan om möjligheten att en dag flytta tillbaka och åter verka som forskare i Ungern svarar han lite svävande:

– Det beror på omständigheterna, om och hur läget förändras i framtiden. Som det är nu har den ungerska regeringen total kontroll över universiteten, forskningsinstituten och fondanslagen. Kommer regimen att gå ännu längre? 

Forskaren Károly Takács flyttade från Budapest (där familjebilden är tagen) till Norrköping och Linköpings universitet. Frun Borbála, sonen Márton och döttrarna Janka och Petra följde snart efter.
Forskaren Károly Takács flyttade från Budapest (där familjebilden är tagen) till Norrköping och Linköpings universitet. Frun Borbála, sonen Márton och döttrarna Janka och Petra följde snart efter.
Bakgrund

Den ungerske forskaren Karoly Takács flyttade i maj i år från Budapest för att arbeta vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Han är anställd vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, tillsammans medytterligare fyra medlemmar i hans forskargrupp som tidigare var verksamma i Budapest.

Efter sommaren anslöt Karoly Takács hustru Borbála, sonen Márton, 14 år, och döttrarna Janka, 13, och Petra, 10. Familjen hyr ett hus på Lindö, Norrköping. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!