Antal patienter fortsätter minska i Östergötland

Antalet smittade patienter som är i behov av sjukhusvård minskar i Östergötland. Inom intensivvården syns dock inte samma tydliga trend.

Östergötland 20 maj 2021 14:49

På sjukhusen i Östergötland sjunker antalet inlagda patienter men inom intensivvården är det stabilt men ansträngt läge. Region Östergötlands senaste rapport visar att antalet inneliggande patienter relativt stadigt har gått nedåt sedan 13 maj då 116 patienter vårdades på sjukhus varav 18 behövde intensivvård. 

På torsdagen 20 maj vårdades 74 patienter på sjukhus, varav 13 inom iva. Det är den lägsta siffran sedan 13 mars. Motsvarande siffra på onsdagen var 77 på sjukhus och 13 på iva.  Som mest har 139 patienter vårdats under den andra vågen, vilket regionen rapporterade om den 29 april, av dessa vårdades 22 på intensivvårdsavdelning.

På Universitetssjukhuset vårdades på torsdagen 40 smittade patienter, varav sex inom intensivvården. På Vrinnevisjukhuset vårdades 31 personer med covid-19, varav sju på iva. På lasarettet i Motala vårdades tre smittade patienter. 

Inga nya dödsfall rapporterades under torsdagen. Totalt har 664 personer med covid-19 avlidit i Östergötland sedan pandemin startade.

Hittills har 172 039 personer i Östergötland fått den första dosen vaccin mot covid-19. 65 026 personer har även hunnit få den andra dosen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa