Ännu en behöver sjukhusvård för covid-19

Tretton personer var på söndagen så allvarligt sjuka i covid-19 att de behövde vårdas inlagda på sjukhus.

Östergötland2021-11-14 13:12

Enligt Region Östergötlands uppdaterade siffror under söndagen vårdades elva personer med covid-19 inlagda på slutenvårdsavdelning, mot tio under lördagen, och ytterligare två personer krävde vård på intensivvårdsavdelning. Ingen person rapporteras ha avlidit med covid-19 under helgen. Under lördagen rapporterades tre nya bekräftade smittbärare och under söndagen ytterligare fyra. Siffrorna kan komma att ändras eftersom inrapporteringen släpar efter.

Hittills har 332 844 östgötar tagit två doser vaccin och ytterligare nästan 33 000 personer är vaccinerade med en tredje dos.

Sedan räkningen började har 703 personer i Östergötland avlidit med covid-19.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!