Advokat skymfade förälder i vårdnadstvist

Advokaten uttalade sig nedsättande om en av föräldrarna i en vårdnadstvist. Nu får han en erinran av advokatsamfundets disciplinnämnd.

5 oktober 2016 22:30

Advokaten företrädde den ena föräldern i en infekterad vårdnadstvist i en östgötsk ort.

Han anmäldes av den andra förälderns advokat för flera saker, bland annat för att ha brutit mot tystnadsplikten, gjort en obefogad orosanmälan och tagit otillbörlig kontakt med parets barn.

Disciplinnämnden friar honom från de anklagelserna, men väljer att ge honom en erinran för kränkande formuleringar i den orosanmälan som gjordes till socialtjänsten. Där beskrevs den andra föräldern som "en passivt aggressiv person med narcissistiska drag". Föräldern anklagades också för att ha ljugit i tingsrätten och därmed fått advokatens klient felaktig dömd för brott.

"Uttalandena bedöms inte ha varit försvarliga för att tillvarata hans klients intressen", skriver disciplinnämnden som ger advokaten en erinran för att ha brutit mot god advokatsed.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin