Oppositionen: "En panikåtgärd”

Höjningen av landstingsskatten med 85 öre är högre än man tidigare har diskuterat. Ett panikartat förslag, enligt Moderaterna och Kristdemokraterna.

24 april 2019 13:04

M och KD kritiserar både hur den politiska ledningen i Region Östergötland har styrt Region Östergötland och vilka lösningar de har, inte minst den senaste om att höja den nuvarande skattesatsen på 10,70 kr till 11,55 kr.

– Koalitionen har under lång tid visat en total handlingsförlamning när det gäller att komma med konkreta åtgärder för att vända vårdkrisen, säger Marie Morell (M) oppositionsråd.

Hon är förvånad över att skattehöjningen blev högre än man tidigare har pratat om.

– Det som har diskuterats är 80 öre och förslaget kom tidigare än vi trodde. Å andra sidan är det regionfullmäktige i veckan där det kommer att diskuterats att regionstyrelsen har fått en anmärkning av revisionen så helt oväntat är det väl inte, säger Marie Morell.

Läs mer: Vändningen: Koalitionen vill höja skatten

Är 85 öre en hög höjning?

– Ja, det är det om man tittar på hur det brukar vara. Vi höjde med 65 öre under vår tid och det var en av de högre höjningarna. Det har höjts på ett antal ställen i landet och runt 50 öre brukar det ligga.

Koalitionen framhåller att den nya skattesatsen skulle innebära att Region Östergötland hamnar i mitten jämfört med övriga landets regioner/landsting. Men argumentet är inte hållbart, enligt Marie Morell.

– Region Östergötland har sedan länge haft en lägre kostnadsnivå, vi är ett homogent län med korta avstånd och relativt stor befolkning. Vi ska inte lägga en allt för hög skatt på östgötarna.

Oppositionen anser att det är koalitionen som styr regionen som själva har satt sig i det allvarliga ekonomiska läge som råder. Marie Morell och oppositionskollegan Per Larsson (KD) anser att skattehöjningsförslaget är ett sätt att slippa undan det egna ansvaret.

– I stället borde man ta tag i det som är vårdens grundproblem och gå till botten med varför kostnaderna ökar så kraftigt från år till år, säger Per Larsson och tillägger:

– Att bara pumpa in mer pengar kommer inte att stoppa blodflödet.

Risken är att verksamheterna pustar ut för tidigt och släpper på besparingskraven när nya pengar är på ingång, enligt Marie Morell.

– Man kommer med det här i april, det kommer dröja till januari 2019 innan de här pengarna kommer in. Att då samtidigt gå ut med att man ska effektivisera ger dubbla budskap till verksamheterna. Det kommer bli knepigt att hejda den kostnadsutveckling vi är i nu.

Vänsterpartiet föreslog en skattehöjning redan 2015. Gruppledaren Emil Broberg är å ena sida glad över att koalitionen insett att det är nödvändigt, men är å andra sidan kritiskt till att det dröjde så pass länge.

– Hade man höjt skatten tidigare så hade den inte behövt vara så hög. Problemet är att man låtit det gått så långt, man har dragit på sig dyra lösningar.

Vänsterpartiet föreslog en skattehöjning på 60 öre som skulle höjas successivt under tre år. Liksom oppositionen anser han att 85 öre en stor skattehöjning.

– Utan tvekan, det är inte ofta man går fram med så stora skattehöjningar, men vi har inte fått se några aktuella siffror så därför är det svårt att säga om det är rätt eller fel.

Utifrån vad koalitionen skriver i debattartikeln så tycker han att den styrande majoriteten har gett V rätt.

– Vi varnade för att om man inte gör något på intäktssidan så skulle det leda till nedskärningar av personal vilket man tidigare har nekat till. Nu måste de redovisa hur pengarna ska användas. Vi anser att man måste använda pengarna till bättre arbetsvillkor så att vi får flera sjuksköterskor så att vi öppna stängda vårdplatser så vi blir av med dyra lösningar som bemanningsföretag och att vi köper vård från andra län eller privata utförare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser