Olika bud om nödvändig skattenivå

Alla partier var ense om att kommunalskatten måste höjas. Men efter debatten fanns det tre olika nivåer att ta ställning till.

Ödeshögs kommun 21 november 2019 10:30

Fullmäktiges ordförande Jonny Ståhl kliade sig i huvudet när oppositionspartiernas företrädare klagade på ärendeordningen vid måndagens budgetdebatt.

– Att först debattera och besluta om hur mycket skatten ska höjas, innan man börjar diskutera innehållet i budgeten, känns väldigt fel, menade Jonas Andersson (M).

 

När även majoritetsledaren Annicki Oscarsson (KD) höll med gjorde presidiet en rekordkort ajournering och beslöt att gå ledamöterna till viljes. Först debatt om budget och skatt, sedan beslutsrunda i de båda punkterna på dagordningen.

Majoritetens förslag på en kronas skattehöjning motiveras av att budgeten redan har hårda sparkrav. Det går inte att skära mer, menade man.

– Det är tyvärr nödvändigt för att vi ska stå rustade inför lågkonjunktur, sa Samuel Stenstrand (C) och intygade att pengarna ska användas klokt och "inte till några excesser".

 

Moderaterna yrkade på max 35 öre i höjning och Jonas Andersson menar att det räcker, om man satsar på ytterligare effektivisering. Han kopplade även på regionens skattehöjning på 85 öre och menade att det tillsammans slår hårt mot vissa grupper.

Det tredje förslaget, 1:20 i höjning, kom från Feministiskt initiativ. 

– Majoritetens förslag på 2,1 miljoner i nettobesparingar innebär en nedåtgående spiral för att nå det finansiella målet, sa Michael Ernst (Fi) och menade att kommunen sätter sitt hopp till osäkra statliga anslag.

Beslutet blev dock en krona i höjning. Alla oppositionspartier reserverade sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa