Bantad organisation sparar pengar åt kommunen

Kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD) strävar efter en bred politisk uppgörelse om en ny bantad politisk organisation i Ödeshög.
Kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD) strävar efter en bred politisk uppgörelse om en ny bantad politisk organisation i Ödeshög.

I slutet av månaden väntas Ödeshögs politiker fatta beslut om en bantad politisk organisation. Orsaken är ekonomisk.

Ödeshögs kommun 11 oktober 2019 11:30

Normalt ser kommunen över den politiska organisationen varje mandatperiod, men nu har man beslutat att skynda på den processen så att en förändring kan ske redan till årsskiftet. En politisk styrgrupp har arbetat ihop med kommundirektören Ingmar Unosson för att få fram ett underlag till beslut.

Orsaken är kommunens svåra ekonomiska läge. Man räknar med att kunna minska kostnaderna med en mer slimmad organisation. Omkring 300 000 kronor skulle då kunna sparas.

Frågan var uppe på senaste kommunsstyrelsen och man kommer fortsätta diskutera de olika föreslagna åtgärderna.

– Det finns ännu inget färdigt förslag. Vi kommer att ha ett möte mellan partierna för att få en så bred överenskommelse som möjligt, säger Annicki Oscarsson (KD).

Hon hoppas att månadens sista ks-möte ska kunna ta ställning till ett färdigt förslag.

Utredningen som gjorts har tagit upp en rad möjliga åtgärder. Det handlar om att slå ihop nämnder, vilket skulle leda till färre politiker och mindre administration. En sådan möjlig ihopslagning är mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Kultur och fritid har i dag ingen egen förvaltning. Vissa kulturfrågor av allmän art kan tas över av en samhällsbyggnadsnämnd, som ersätter miljö- och byggnämnden.

Färre nämnder, alltså. Men även färre ledamöter i nämnderna diskuteras i utredningen. I kommunstyrelsen sitter det idag elva ordinarie och lika många ersättare. I de andra nämnderna sju plus sju. Det föreslås minska till nio plus nio i ks och fem plus fem i de övriga nämnderna. Totalt en minskning med 22 politiker.

Ytterligare åtgärder skulle kunna vara att flytta nämndsammanträden till eftermiddagar för att minska ersättningen för förlorad arbetstid.

– Ödeshög ligger inte högt när det gäller arvoden, men vi är väldigt många politiker. Det är egentligen väldigt positivt att många vill engagera sig, säger Annicki Oscarsson. 

Hon menar att en minskning av antalet politiker värst drabbar de stora partierna, och där är hennes eget parti Kristdemokraterna det allra största i Ödeshög.

I utredningen finns även resonemang om en mer drastisk minskning av den politiska organisationen där nämnderna tas bort och ersätts med en kommunstyrelse –  med eller utan ett antal utskott.

– Vi har inte diskuterat färdigt men kommundirektören har fått i uppgift att titta närmare på det första förslaget, med bibehållna nämnder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa