Vårdcentralen måste stänga

Ska vårdcentralen vara kvar i Ödeshög? I baracker? Eller ska den splittras upp på andra vårdcentraler i länet? I Vadstena? Mjölby? Diskussionerna pågår just nu. Det går inte att vara kvar i lokalerna, den saken är parterna överens om.

26 april 2019 09:00

– Det har gjorts omfattande renoveringar men problemen har inte lösts, säger Anette Johansson som är biträdande produktionsenhetschef vid primärvårdscentrum i regionen. Det är något med inomhusmiljön som gör folk sjuka.

Tre anställda på vårdcentralen har fått läkares rekommendation att inte vistas i lokalerna. De jobbar på annat håll. En fjärde har slutat.

– Många fler mår dåligt, säger Susanne Augustsson som är huvudskyddsombud i området. Lokalerna är en stor hälsofara.

Detta är de anställda och arbetsgivaren Region Östergötland överens om.

– Ja, det finns ingen motsättning där, säger Anette Johansson. Den här vårdcentralen har en sammansvetsad arbetsgrupp med en fantastisk chef, det är allvar när det blir så här illa.

4 mars i år presenterades resultatet av en enkät bland personalen. Många mådde så dåligt att huvudskyddsombudet valde att lägga ner arbetet på vårdcentralen – ett s k skyddsombudsstopp.

– Vi försökte stänga vårdcentralen, säger Susanne Augustsson. Vi ansåg inte att de åtgärder som vidtogs var tillräckliga.

Men Arbetsmiljöverket hävde stängningen eftersom arbetsgivaren Region Östergötland förklarade att frågan om inomhusmiljön är prioriterad. Arbetsmiljöverket gjorde bedömningen "att det i dagsläget inte föreligger konkret och allvarlig fara för liv eller hälsa".

Det är Anette Johansson som har arbetsmiljöansvaret på vårdcentralen nu eftersom verksamhetschef Eva Friberg har överlämnat det.

– Ja, hon är själv drabbad av miljöproblemen, säger Anette Johansson, och vill därför inte riskera att anses partisk.

Problemen är inte nya. 2017 skrev verksamhetschefen att hon har påtalat brister till fastighetsägaren Ödeshögsbostäder ända sedan hon tillträdde 2008, men att de har tilltagit på senare år.

2017 gjordes en första enkät i personalgruppen, och den visade att ännu fler än tidigare hade problem. Provtagningar och utredningar tog fart. Väggarna är "riskkonstruktioner" och på det platta papptaket samlas vatten. Golvmattor och tapeter släpper. Provsvaren visar höga halter av mikroorganismer, svampar och kemiska emissioner.

– Lokalerna måste stängas så snart det går, säger Susanne Augustsson.

Region Östergötland tittar efter olika lösningar, förklarar Anette Johansson, men ännu är framtiden oklar.

– Vi söker efter paviljonger. En utlokalisering kan vara tänkbar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa