Efter många turer rivs nu silon och magasinet i Hästholmens hamn, vid Vätterns strand. Corren.se har ett team på plats som följer onsdagens arbete på plats och ovan kan du se hur det gick till när arbetet inleddes.

Ödeshögsbostäder har samlat in enkätsvar från boende och verksamheter i Hästholmen och utreder nu den framtida användningen av Hästholmens hamn. Nästa år hoppas Ödeshögsbostäder kunna sätta igång med bostadsbygge nu sedan Peab gett upp sina storstilade planer för bostäder i hamnen.