Lokala politikern prisas för sin politik

Betty Malmberg (M), östgötsk riksdagsledamot från Ödeshög, prisas av organisationen Forska Sverige. Malmberg är en politiker som jobbar hårt för väl underbyggda politiska beslut, anser organisationen.

26 november 2018 10:30

– Oväntat och väldigt hedrande, säger Betty Malmberg om utmärkelsen.

”Betty Malmberg väjer inte för komplexa frågor, utan söker aktivt mer information och expertstöd för att säkerställa ett hållbart beslutsunderlag” skriver Forska Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson i ett pressmeddelande angående utmärkelsen.

Betty Malmberg, är det så du arbetar?

– Ja, det är det faktiskt. Jag tycker det är viktigt att vi har underlag så att man känner att man står på trygg mark när man jobbar för olika frågor, säger Betty Malmberg.

Malmberg har länge varit Moderaternas ansvarige för frågor om högre utbildning och forskning. Hon blev nyligen ordförande i Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, som har till syfte att underlätta möten och informationsutbyte mellan politiker och forskare.

– Jag har många gånger påmints om hur viktigt det är att man alltid säkerställer underlag och alltid talar med forskarsamhället innan vi lägger fast forskningspolitik, säger Betty Malmberg.

Malmberg tilldelas utmärkelsen Årets politiker av Forska Sverige, som anser att hon driver ett uthålligt arbete för att stärka Sverige som forskningsnation. Hon har idéer om hur Sverige skulle kunna bli ännu mer framgångsrikt:

– Sverige är redan en av världens främsta. Vi satsar enormt stora resurser på forskning. Men forskarsamhället framhåller hela tiden att de vill ha långsiktighet, och där måste vi politiker ge förutsättningar, säger Betty Malmberg.

Hon anser också att Sverige skulle vara än mer framgångsrikt om forskningsresultat oftare och enklare omsattes praktiskt i verksamheter som skola, vård eller industrin.

– Det är viktigt att vi drar nytta av forskningen. Det är lite förvånande att man inte alltid orkar se och ta till sig de fantastiska forskarresultat som kommer fram. Vi politiker måste bli duktigare på att ge förutsättningar för att det sker, säger Betty Malmberg.

Under flera år var hon ledamot i riksdagens utbildningsutskott och medverkade då till en undersökning av hur mycket lärare tog del av nya forskningsresultat inom deras område.

– Hälften av lärarna i undersökningen svarade att de inte gjorde det. Och då blir det ju ett stort glapp, då får man inte in forskningsresultaten i klassrummet, säger Betty Malmberg.

På onsdag 28 november tar hon formellt emot Forska Sveriges utmärkelse för sitt arbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa