Inget utrymme för trakasserier i Ödeshög

Diskrimineringsombudsmannen klagade på att Ödeshögs regler mot kränkningar och trakasserier härstammade från 2009. Nu inför kommunledningen moderna regler för mångfald.

7 november 2018 19:43

Alla anställda i kommunen ska veta vilka regler som gäller och rätta sig efter dem. ”All kränkande särbehandling är illojal och kan medföra arbetsrättsliga påföljder” står det i Ödeshögs nya mångfaldspolicy, som också omfattar en handlingsplan om någon blir trakasserad.

Mångfaldspolicyn är ett förslag från kommunledningsförvaltningen som kommunfullmäktiges politiker ska fatta beslut om på sitt möte nästa vecka.

Under våren klagade Diskrimineringsombudsmannen (DO) på att Ödeshögs dåvarande policy inte hade uppdaterats sedan 2009.

I den nya policyn står det att kommunen och dess anställda ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier av olika art.

I dokumentet skriver kommunen att mångfald bland annat innefattar kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning. En arbetsplats där fördomar frodas och diskriminering förekommer kan få problem med att rekrytera personal, och anställda som har fördomar har ofta också svårt att ta till sig nya idéer och lösningar, konstaterar kommunledningen i dokumentet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa