Ingen vindpark i Järnstad

Det blir ingen vindkraftspark i Järnstad.

Eolus Vind AB lägger skulden för sin reträtt på Ödeshögs politiker medan Rättvis vind talar om en seger för demokratin.

4 februari 2016 08:00

Henric Karlsson på Eolus Vind har, med markägarnas fulla förståelse, återkallat ärenden rörande sex vindkraftverk mellan gamla och nya E4:an i närheten av Stora Åby kyrka. En sju år lång process är över.

Han anser att en majoritet av politikerna i miljö- och byggnämnden verkar ha som främsta uppdrag att förhindra en utbyggnad av vindkraft i kommunen, samt att kommunens tidigare förhalning till beslut i ärendet "påvisar en rättsosäkerhet som saknar motstycke".

Ja, det är ord och inga visor i den slutskrivelse som han som företrädare för Eolus skickade till kommunen i förra veckan.

Nämndens beslut nyligen om Krokek fick Henric Karlsson att förlora det sista hopp han hade.

Det hoppet bestod i att det i den "nya" nämnd, som suttit i ett år, skulle finnas den positiva grundsyn till vindkraft som han saknade i den gamla.

– Jag blev oerhört förvånad över att nämnden först sköt upp beslutet för att sedan på nästa sammanträde med minsta möjliga majoritet förnya bygglovet. Det var ju dessutom en tillfällighet att det blev majoritet. Jag har följt ärendet noga och kan inte se en enda rimlig förklaring till varför nämden inte i enighet skulle följa tjänstemännens förslag.

Henric Karlsson gör bedömningen att när det blev oenighet om ett sådant för honom glasklart ärende som Krokek så är han säker på att det senare i vinter skulle bli nej till Järnstad, "här finns ändå några trådar att dra i för den som vill säga nej".

Visserligen kan ett avslag överklagas, men Eolus gör bedömningen att det dröjer ytterligare flera år innan det kan startas något bygge.

– Då är vi, med den tekniska utveckling som sker för vindkraft, definitivt framme vid en ny generation av vindkraft.

Så det blir en ny bygglovsansökan senare?

– Inte från Eolus del, inte så länge vi ser att Ödeshög har politiker i miljö- och byggnämnden som inte kan göra rättvisa bedömningar.

Är det inte olönsamt att investera i vindkraft idag?

– Det går inte att bygga en långsiktig investering på hur lönsamheten ser ut just idag. Nu är det väldig låga elpriser och certifikatnivåer, men det sker en marknadsanpassning i alla led. Vi ser prognoser fem-sex år framåt i tiden som ser bättre ut.

– En stor seger för Rättvis vind.

Det är Hans Ströms kommentar till att det inte blir vindkraft i Järnstad.

– Det är en stor grej oss. Rättvis vind startades i samband med Järnstad, säger Hans Ström, ordförande för Rättvis vind.

Rättvis vind vill inte ha någon vindkraft alls i Holavedens skogs- och övergångsbygd från slätten och onekligen har föreningen rönt framgång i sitt motstånd.

Det har inte byggts ett enda vindkraftverk, inte beviljats ett enda bygglov i detta område, sedan föreningen startades 2009. För inte så länge sedan fanns 26 ansökningar, nu är det bara en kvar och det gäller ett vindkraftverk vid Ryket.

Även Ryket ryker, tror Hans Ström, eftersom han ser ett massivt motstånd bland kringboende till vindkraften och anser att ansökan borde falla på Trafikverkets nya riktlinjer för avstånd mellan väg och vindkraft.

Han säger att det var en grupp med "de närmast sörjande" kring Järnstadparken som startade motståndet mot vindkraftsutbyggnaden. Sedan växte detta till en förening för hela Holaveden som idag har 550 medlemmar och som mest varit uppe i 700.

– Det hade stått åtskilliga vindkraftverk i bygden om vi inte kämpat som vi gjort. Jag ser utvecklingen som en seger för demokratin.

Hans Ström misstänker att det inte ekonomiskt går att räkna hem Järnstad, att det är den egentliga förklaringen till återtagandet.

– Enligt vårt sätt att se var ansökan ofullständig i många avseenden.

Hans Ström påpekar att Rättvis vind absolut inte har gjort sitt även om det skulle visa sig att det snart inte finns en enda ansökan om vindkraft i Holaveden.

En viktig uppgift framöver blir att jobba för en översyn av kommunens, i Rättvis vinds tycke, mycket bristfälliga översiktsplan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!