Beskedet: Det blir ingen vindkraft

Nej, det blir inte ja till vindkraftverk i Ryket den här gången heller. Bygg- och miljönämnden i Ödeshög går emot tjänstemännen och säger nej. Igen. Och ordförande Per-Arne Hagby (C) säger ja. Igen.

23 mars 2018 10:41

– Det finns inga bärande skäl att säga nej, menar han. Vi har inga argument. Exploatören uppfyller vad som krävs.

Det tycker dock inte resten av Bygg- och miljönämnden. Nämnden säger nej till bygglov. Däremot säger nämnden ja till anmälan enligt miljöbalken. Det betyder att företaget Green Extreme AB har fått tillstånd att använda det vindkraftverk man inte fått lov att uppföra.

Förklaringen är att det handlar om två olika lagstiftningar. Miljöanmälan rör bland annat buller, skuggning och andra störningar, och här anser nämnden att uppställda kriterier uppfylls av företaget. Själva bygglovet handlar om andra delar, som överensstämmelse med översiktsplanen; ingrepp i landskapsbilden och regler för markanvändning, och här sa nämnden alltså nej.

Striden om vindkraftverket i Ryket 1:3 har pågått sedan september 2011, när Green Extreme AB kom in med sin första anmälan av verksamheten. Flera kringboende är kritiska till anläggningen. Ärendet har återremitterats flera gånger, bland annat för att vindkraftsprogrammet skulle inarbetas i översiktsplanen och därefter för ytterligare några kompletteringar. Handläggande tjänstmän föreslog redan för ett par år sedan att nämnden ska säga ja till vindkraftverket i Ryket, men så blev det inte. Nämnden sa nej.

Green Extreme överklagade då avslaget till länsstyrelsen som gav företaget rätt på i stort sett alla punkter. "Sammanfattningsvis finns länsstyrelsen att de skäl som miljö- och byggnämnden angivit inte utgör grund för att avslå ansökan" skriver länsstyrelsen. Beslutet upphävdes och återlämnades till nämnden.

Ödeshögspolitikerna överklagade till mark- och miljödomstolen. Men utan framgång: domstolen tyckte som länsstyrelsen, att nämnden inte hade motiverat sitt beslut tillräckligt. Därmed fick nämnden tillbaka ärendet igen, för att ta ett nytt beslut. Men nämnden säger alltså nej igen.

Företrädare för företaget Green Extreme har inte kunnat nås för kommentarer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa