Uppgifter: Ubåtar har setts i östgötaskärgården

Det är inte bara Stockholms skärgård som kränktes av främmande ubåtar under 2015. Även Östergötlands skärgård kan ha kränkts under sommarmånaderna.

1 mars 2016 05:30

Dagens Nyheter avslöjade i fredags att ett främmande periskop upptäcktes i Stockholms skärgård under förra våren. Marinens personal gjorde observationen vid en övning då man skulle skjuta torpeder.

Händelsen klassades som "sannolik ubåt", det vill säga den näst högsta klassificeringen av observationer.

Det har kommit in ytterligare observationer i två geografiska områden – Stockholms skärgård och Östergötlands skärgård – som bedömts som så allvarliga att de rapporterades vidare till regeringen. Kränkningarna har klassats som "trolig ubåt", det vill säga klass tre på försvarets sexgradiga skala. I Östergötland ska intrången ha skett under sommarmånaderna förra året.

Trots kränkningarna har inte försvarsutskottets ledamöter informerats, vilket bland andra försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) är kritisk emot:

– Det är anmärkningsvärt om regeringen inte tar initiativ till att informera utskottet, särskilt i ett parlamentariskt läge där regeringen behöver riksdagens stöd, säger han.

Han ser mycket allvarligt på intrången.

– Om uppgifterna nu stämmer visar det på en exempellös fräckhet, att dyka upp under en örlogsenhets övning.

Allan Widman vill egentligen inte spekulera i varför försvarsutskottet inte informerats.

– Men jag kan konstatera att medan observationerna gjordes pågick förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen om försvarsuppgörelsen.

Försvarsutskottet har efter DN:s uppgifter kallat till sig Försvarsmakten för att få ytterligare information och på tisdagsförmiddagen kommer det att ske.

– Vi kommer att ställa frågor, eftersom vi vill bli uppdaterade om situationen.

Mattias Ottosson (S) från Norrköping är ledamot i försvarsutskottet.

– Jag är inte förvånad över att det sker kränkningar, eftersom situationen i Östersjön blivit mer aggressiv. Det är ett ganska så spänt läge och de söker information.

Han har inga synpunkter på att försvarsutskottet inte tidigare blivit informerat om ubåtsobservationerna.

– Jag avvaktar tills jag fått information från Försvarsmakten och vad deras bedömning av situationen är.

Allan Widman konstaterar att ubåtsobservationerna skedde samtidigt som förhandlingarna om försvarsuppgörelsen pågick mellan regeringen och M, C och KD. Har du någon kommentar till det?

– Jag var inte med i de förhandlingarna. De sköttes av respektive partis gruppledare. Men jag förstår att Allan Widman är frustrerad. Hans parti valde ju att stå utanför uppgörelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!