På lördag sprängs bron

Tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping stängs under ett dygn när en bro ska sprängas i Norsholm.

14 december 2018 10:22

I början av november fick bron över järnvägen på väg 1136, strax norr om Norsholms gård, stängas av akut. Detta sedan man hittat stora brister vid en inspektion. Att bron har varit i dåligt skick har man vetat om och det är därför man har gjort regelbundna kontroller.

Att renovera eller förstärka bron är inte aktuellt utan nu måste en helt ny bro byggas på platsen. Som ett led i detta ska nu bron rivas. Det kommer att ske under lördagen och man väljer då att spränga sönder den.

– Vi vill ju göra det här arbetet så fort som man bara kan, säger Örjan Sjölund vid Trafikverket, som är projektledare för rivningen av bron.

– Under arbetet har vid dubblat i stort sett alla resurser som borrare, maskiner och arbetsledning, säger han och förtydligar:

– Inget får gå fel.

Trafiken på stambanan kommer att vara stängd under 24 timmar, från lördag 05:00 till söndag 05:00.

– Konventionell teknik finns med som backup ifall något går snett med sprängningen. Då kan vi i så fall ta ned den med betongknackare och så kallade crushers.

Örjan Sjölund berättar att man ville göra rivningen så fort som möjligt efter beskedet om avstängningen. Annars riskerade man att få en akutrivning om bron börjat brista. Någon som tar mycket längre tid.

Under rivningsarbetet måste man färdigställa en yta under bron så att inte spåret skadas när broresterna rasar ned.

Under de 24 timmar som stambanan är avstängd kommer tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping att ersättas med bussar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!