Målet: Ett hotell - vid försvarsanläggningen

Länge rådde landstigningsförbud på Bergön. Nu satsar öns ägare på att den tidigare militäranläggningen ska bli ett attraktivt besöksmål.

13 oktober 2018 07:00

– Jag ser framför mig ett besökscentrum med vandrarhem och hotellverksamhet, men även naturcamping och guidade kajakpaddelturer. Och självfallet vill jag utnyttja historien och ha guidade kalla kriget-turer här, säger Håkan Mauritzon, som driver Aspöja Fastigheter AB, som genom ett markbyte med staten numera äger ön.

Bergön ligger i Sankt Anna ytterskärgård, inte långt utanför Arkösund. Eftersom den har varit en militär anläggning är ön delvis söndersprängd, vilket minskat dess naturvärde men samtidigt skapat möjligheter att utveckla den på olika sätt. Där finns även en infrastruktur som kan komma till användning för den som vill göra något.

BILDEXTRA: De skyddade SVerige – från en hemlig försvarsö.

Och det ville familjen Mauritzon, som i utbyte mot Bergön föreslog att Fortifikationsverket skulle få Tyxholmarna och ett par andra öar med höga naturvärden som hörde till Aspöja. Dessa skulle passa bättre in i planerna på att göra delar av Sankt Anna till nationalpark och marint naturreservat.

– Om det blir nationalpark får vi se, men det här är en grund skärgård med höga marina naturvärden. Därför är det här en väldigt bra position att ha en besöksanläggning på. Det är en bra plats för besökande att utgå från oavsett om de vill göra egna kajakutfärder eller delta i olika guidade turer. Det kan till exempel röra sig om dyk- och snorkelturer eller havsörns- och sälsafarier. Jag tycker att det är tråkigt att så få som använder den här skärgården under vår och höst, men jag hoppas kunna förlänga säsongen genom naturturism och ekoturism.

När familjen Mauritzon tog över ön var kustartilleribatteriet sedan länge nedlagt, tömt och plomberat. Centralbunkern och en del av skyddsrummen har Håkan Mauritzon låtit öppna igen. Förra året visades de för allmänheten för första gången efter nedläggningen. Och för ett par veckor fick ön besök av några av dem som skulle försvara Sverige när det begav sig.

– Tänk om någon av dem skulle kunna tänka sig att dela med sig av sina historier vid våra visningar här, säger Håkan Mauritzon entusiastiskt.

– Kalla kriget är väldigt i ropet nu, så jag tror att det är många som är nyfikna och vill komma hit, både de som gjort sin militärtjänstgöring här och andra.

Delar av anläggningen kommer att återanvändas när ön byter skepnad.

– Här finns en enorm infrastruktur och mycket pengar är nedlagda. Här finns till exempel 1,6 kilometer väg och under sommaren har vi projekterat för att kunna återanvända kabeltrummor för ett cirkulärt vatten- och avloppssystem.

Förutom hotell och vandrarhem hoppas Håkan Mauritzon på att en framtida detaljplan ska göra det möjligt att sälja tomter för bostäder på ön. Det kan röra sig om fritidshus och en typ av bostadsrätter som kan hyras ut när ägaren inte är där.

– För att man ska kunna ha anställd personal när det gäller hotell- och vandrarhemsverksamhet så måste man upp i en 20–30 rum. Och för att få ekonomi i det här måste det bli privata tomter också. Så 15–20 tomter kan jag tänka mig. Och då är det ju fantastiskt att den här infrastrukturen som vi kan använda finns här redan.

Framför allt tänker han sig en slags deltidsboende.

– Att kunna ha möjligheten att bo och leva på Bergön, eller som på Aspöja här bredvid där vi har vårat skärgårdshemman, är ju en enorm kick om man är intresserad av det här med naturen. Det är lite som att bo i en tavla där havet bryter mot kobbar och skär.

Han poängterar samtidigt att det är viktigt att arkitekturen förutom att vara funktionell och passa in även i sig ska skapa ett mervärde när det gäller att sätta Sankt Anna på kartan som besöksmål året runt.

Hur mycket av Håkan Mauritzons planer som kommer att realiseras beror på hur kommun och länsstyrelse ställer sig till dem. I början av september beslutade i alla fall Söderköpings kommun att en detaljplan för ön ska prövas och den förväntas antas under 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Bennich