Hyresgäster uppmanas ingripa mot misshandel

Fastighetsbolaget Botrygg, med säte i Linköping, ska nu uppmana sina hyresgäster att ingripa om de misstänker att grannar utsätts för våld i sina bostäder.

16 juni 2016 05:30

Botrygg har runt 3 000 lägenheter i Linköping, Norrköping, Örebro, Göteborg och Stockholm. Företaget har anslutit sig till ett initiativ kallat Huskurage som tagits av Stockholmsparet Peter Svensson och Nina Rung. Det går helt enkelt ut på att hyresgäster ska våga ingripa när de misstänker att våld förekommer bakom stänga dörrar.

– Det är bättre att man knackar på en gång för mycket, än en gång för lite, säger Peter Svensson. Bakgrunden till initiativet är allt våld som förekommer i nära relationer.

– 50 fall av våld i nära relationer, och 17 våldtäkter, polisanmäls varje dag, säger han. Ett antal personer misshandlas också till döds i hemmet varje år.

Hyresgästerna uppmanas ingripa i tre steg när de hör skrik och tjut från grannen som tyder på misshandel:

– Först ska man knacka på och höra om någon behöver hjälp, i andra hand ska man hämta hjälp från grannar och i tredje hand ringa polisen, säger Peter Svensson.

Henrik Söderbring, förvaltningschef på Botrygg, säger:

– Vi ska dela ut informationsblad om Huskurage bland våra hyresgäster, där det står hur de ska agera om de misstänker något.

Vågar de ingripa? Är de inte rädda för att blanda sig i?

– Det kan hända, men de kan också ringa störningsjouren eller polisen och ta kontakt med oss som fastighetsägare, säger han och berättar att Botrygg blev intresserat av detta initiativ för att göra boendet tryggare efter att ha läst en artikel om Huskurage.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!