Akta dig, i dag är det otursdagen!

I dag är det fredag. Och så är det den 13:e. Dagar som var för sig är ganska platta, men som tillsammans är starka i vårt medvetande.

13 maj 2016 11:35

Fredrik Skott, vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, forskar om det som kan kallas för vardagsmagi.

– Det är en slags halvtro efter engelskans half belief. Sådant man kanske inte tror på men som man ändå påverkas av och följer för säkerhets skull, säger han.

– För att leva kvar måste sådan magi vara relevant i samtiden. Det handlar om att försöka påverka sådant som är viktigt för oss och som vi inte har kontroll över – som kärlek och vänskap.

"Klassiskt oturstal"

Förklaringarna till att fredagen den trettonde är, enligt Institutet för språk och folkminnen, en olycksdag har ofta tillkommit efter att föreställningarna etablerats. Vanligast är en förklaring kopplad till bibeln: 13 personer runt bordet vid den sista nattvarden och veckodagen fredag (långfredagen) som var den dag då Jesus led på korset. I den nordiska mytologin nämns att den svekfulle och onde guden Loke kom som trettonde gäst till en middag i Valhall där han dödade Balder.

– Fast det som är ett klassiskt oturstal kan också vara det omvända. I Italien är 13 för många ett turnummer, säger Fredrik Skott.

Vardagsmagi

När vi från redaktionen tog en liten sväng på stan mötte vi ingen som var orolig för datumets olycksaliga inverkan. Ingen av de intervjuade verkade känna någon som helst oro eller fobi för datumet och därmed kunde vi vara säkra på att de inte led av paraskavedekatriafobi. Här kan du läsa vår minienkät!

Fast även om bara ett fåtal har en fobi och merparten av oss tänker att vi inte alls påverkas av ett olycksdatum så finns det tillfällen då flera av oss ändå skulle undvika dagen.

– Vardagsmagin aktualiseras ofta om vi ska göra något viktigt. Kanske undviker vissa till exempel att gifta sig just den dagen och hellre väljer ett annat datum.

Smittsamt?

Fredrik Skott har bland annat samlat berättelser från personer som går på gatubrunnar märkta med K men undviker brunnar med ett A. Att gå på en A-brunn betyder då ofta "Avgrund", "Avsky" eller "Avbruten kärlek" medan den tursamma K-brunnen står för "Kärlek". V-brunnen kan stå för "Vänskap" eller "Varning". De tidigaste berättelserna som Fredrik Skott hört om det här storstadsfenomenet är från 1940–1950-talet. Sedan har magin kring A- och K-brunnar spridit sig över landet. Han har sett att liknande fenomen verkar ha funnits i England och Ryssland.

Är det här smittsamt?

– Jag vet inte om jag kan säga att vardagsmagin smittar men den sprider sig i alla fall. I Finland och Norge blev det här med gatubrunnarna först vanligt efter den svenska filmen "Fucking Åmål" (där fenomenet förekommer), säger Fredrik Skott som förklarar att vissa magiska föreställningar finns i stora delar av världen.

Som det här med ritualer när två som samtalar säger samma ord samtidigt.

– Det förekommer bland annat i Sydkorea, Japan, Australien, Syrien, Ryssland, Argentina, Kanada, USA, Spanien, Marocko...

Influenser utifrån

Föreställningar blandas, förändras, påverkas utifrån, går från regionalt till globalt och färdas olika snabbt.

– Säkerligen har till exempel många nya svenskar med sig saker och så påverkas de också av det som finns här.

– Det här med kärlekslåsen har ju spritt sig från Asien över hela världen med rekordfart.

Visst finns det dem som istället gör tvärt om, går under stegar och ser det omvända som tur?

– Den här typen av föreställningar är mycket individuella, men jag tror att vi alltid kommer att ha ett behov att kontrollera det som vi inte kan kontrollera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny N Grentzelius