Vill ta över anrika byggnaderna

Det politiska styret vill sälja Gamla Motala Verkstad. Snart skrivs en avsiktsförklaring med en intressent och kommunen börjar då förbereda för en detaljplan om bostäder i området.

18 maj 2019 07:30

Som vi tidigare kunnat berätta har kommunens fastighetsenhet ansökt om rivningslov för gavelbyggnaden för högskeppet intill Lokverkstan. De oroas över att byggnationen annars ska rasa av sig själv och anser inte att man kan vänta till dess att det kommer besked från politiskt håll om vad som ska hända med Gamla Motala Verkstad. Från politiskt håll kommer dock nu besked om att frågan närmar sig ett avgörande.

– Vi håller på att ta fram ett så kallat letter of intent, alltså en avsiktsförklaring, med en intressent. Men den är inte undertecknad än, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Vad intressenten vill göra med de gamla anrika byggnaderna som Lokverkstan är inte känt. Inte ens Kåre Friberg själv har fått den informationen.

– De ser potential i byggnaden och vill göra någonting bra av den. Men vad det innebär exakt har de inte sagt, säger han och fortsätter:

– Det rör sig om en svensk spelare med finansiella muskler.

Inom kort ska kommunen träffa intressenten igen för att diskutera avsiktsförklaringen. När den är påskriven ska kommunen göra om detaljplanen för området för att tillåta bostadsbyggande. Det är en del av intressentens önskemål och ett krav från länsstyrelsen för att kommunen ska kunna söka medel för att sanera marken i området. Exakt var det skulle kunna bli bostäder inom Verkstadsområdet är inte klart än, liksom om det framöver kommer att rivas några byggnader för att möjliggöra det.

– Men intressenten är som sagt intresserad av att göra något med Lokverkstan. Man tycker att det är ett intressant område som man gärna vill få liv i igen och vår förhoppning är att Lokverkstan då kan få den vård och omsorg som den behöver, säger Kåre Friberg.

Finns det en risk att Lokverkstan rivs?

– Länsstyrelsen uttryckte oro för det, men när vi förklarat läget så känner de sig trygga. Intressenten vill ju göra något bra av Lokverkstan, säger Kåre Friberg.

När det gäller saneringen ska det tas upp i avsiktsförklaringen. Kommunens tanke är att söka bidrag från länsstyrelsen och att den kostnad som kommunen sedan får ska kompenseras i ett framtida köpavtal.

– Det ska bli ett nollsummespel för skattebetalarna, säger Kåre Friberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa