Sökte för få jobb för att få bidrag

Motalabon sökte för få jobb för att beviljas bidrag. Nu har tvisten avgjorts i rätten.

7 maj 2018 07:00

Socialnämnden i Motala kommun avslog mannens ansökan om ekonomiskt bistånd, tidigare socialbidrag. Bedömningen var att han inte aktivt sökt jobb och gjort tillräckligt för att bidra till sin egen försörjning. Motalabon själv uppgav att han skrivit ut sig från arbetsförmedlingen när han fått en behovsanställning och även sökt två arbeten under tiden. Enligt kommunen borde han ha sökt fler jobb och dessutom stått kvar som arbetssökande hos arbetsförmedlingen eftersom anställningen inte garanterade en stadig inkomst.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping. Nu har domstolen sagt sitt och gett kommunen rätt. Enligt rätten borde Motalabon ha gjort mer för att stå till arbetsmarknadens förfogande och snabbt bli självförsörjande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Biamont