Smedsby skola satsar på lektioner utomhus

Forskning visar att utomhuspedagogik kan ha flera positiva effekter på elevers inlärning. Därför satsar nu Smedsby skola på att ha flera av sina lektioner i utomhusmiljö.

28 september 2017 17:51

Studier gjorda på Linköpings universitet har visat att lektioner i naturen kan ha flera hälsofrämjande effekter. Undersökningarna har bland annat visat att utomhuspedagogik kan ge bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn.

Smedsby skola har lyssnat på forskningsuppgifterna och därför valt att flytta ut delar av sin verksamhet under bar himmel. Nu i veckan tillbringade därför skolans mellanstadieelever en hel dag på golfbanan och ute i skogen.

– Vi gör det här för att barnen ska få använda alla sina sinnen. Men också för att alla kanske inte är vana vid att vara utomhus, säger läraren Marita Johansson.

– Det är ju vetenskapligt bevisat att man lär sig mer när man vistas i den friska luften, tillägger hon.

Under dagen som tidningen var på besök fick eleverna spela golf tillsammans med en instruktör samt även laga en trerättersmiddag ute i naturen.

– Menyn består av ”stekpannebröd”, tacosoppa och varma bananer. Det är viktigt att eleverna får lära sig att samarbeta med varandra.

Målsättningen framöver är att fortsätta arbeta efter denna framtagna natur- och friluftsinriktning.

– En gång till i höst kommer vi att vara ute på det här sättet. Men det kommer även att bli ytterligare tillfällen i vår, säger Marita Johansson och tillägger:

– Sedan är tanken att vi framöver ska vara utomhus nästan varje dag i skolan. Ungefär 20–30 minuter om dagen för att få lite rörelse.

Än så länge har responsen varit positiv från alla inblandade parter.

– Vi har inte fått några negativa reaktioner, varken från föräldrar eller elever, säger Marita Johansson.

Eleverna Martha Ringqvist och Josefine Persson säger att de trivs i den nya undervisningsmiljön.

– Det här är mysigt. Det känns skönt att komma ifrån skolan lite, säger Martha Ringqvist.

– Ja, det här är roligare än att sitta inne på lektion, tillägger Josefine Persson.

Även Nellie Tvedsjö, Ebba Almérus och Lia Karlering tycker om den nya inriktningen.

– Det är jättekul att vara ute i naturen. Vi får lära oss att jobba i grupp. Jag tycker att det går jättebra, säger Nellie Tvedsjö.

– Det är alltid roligt att hitta på nya saker. Vi har lärt oss att laga mat och sedan var det även kul att spela golf. Att kunna samarbeta med varandra är dock det allra viktigaste, tycker Ebba Almérus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oliver Beckman