Skolverket: "Lärarbristen är ett problem"

Bristen på behöriga lärare i Sverige är bekymmersam och kommer sannolikt bli större framöver. Läget i Motala skiljer sig inte från övriga landet.

24 april 2019 18:00

I riket i dag har skolorna i genomsnitt 70,5 procent behöriga lärare. Lee Gleichmann Linnarsson är undervisningsråd på Skolverket. Hon konstaterar att läget är bekymmersamt.

– Det är stor brist på behöriga lärare och det är ett problem. Eleverna har rätt till en god undervisning och där vet vi att lärarens utbildning är väldigt viktigt, säger hon.

Samtidigt menar Lee Gleichmann Linnarsson att gruppen obehöriga lärare innehåller många olika individer. Där kan finnas personer som nyss gått ut gymnasiet som fått vikariat och lärare som är behöriga men undervisar i ämnen där de inte har behörighet.

Någon gräns för hur få behöriga lärare det får vara på en skola finns inte.

– Nej, men samtidigt är regelverket tydligt, det ska vara behöriga lärare som bedriver undervisningen, säger hon.

I landet pågår en rad olika insatser för att förbättra situationen. Det handlar om allt ifrån att hitta fler vägar för människor att komma in i läraryrket till att utveckla fjärrundervisning i de skolformer och ämnen där det är tillåtet.

– Vi har också tagit fram material som ska vara ett stöd för obehörig personal så att de kan få en orientering om skolans och förskolans uppdrag och styrdokument, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

När hon tittar på siffrorna för Motala konstaterar hon att de inte sticker ut från den nationella statistiken.

– Motala ligger lägre i andelen behöriga i ämnen som bild och musik men det är ämnen där vi ser bekymmer på flera håll i landet, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa