Så vill fritidsgården stoppa sabbet

Råssnäs har utsatts för omfattande skadegörelse i sommar. På fritidsgården diskuteras nu förebyggande åtgärder.

13 augusti 2019 21:30

Rivningen av Råssnässkolan dröjer och lokalerna har dragit till sig vandaler. Fritidsgården, som invigdes i fjol, har dock varit förskonad och det glädjer föreståndare Jim Petersson.

– Det tyder på att ungdomarna respekterar och tycker om fritidsgården, säger han.

Men förstörelsen är påtaglig och vittnar, enligt personalen, om att det behövs mer vuxennärvaro. Med facit i hand borde fritidsgården ha haft mer öppet under sommaren, menar Jim Petersson:

– Vi får titta över om vi kan öka bemanningen när ungdomarna är lediga. När fritidsgården är öppen förekommer det ingen skadegörelse.

Att ordna sysselsättning kan också ha en lugnande effekt.

– Vi spånar på om man kan erbjuda ungdomar enklare sommarjobb i samverkan med aktörer i närområdet, säger Jim Petersson.

Robert Ström, enhetschef för Motalas fritidsgårdar, poängterar att kommunen har ett brett sommarlovsprogram för unga men att det är svårt att nå alla. Råssnäs är en av flera drabbade skolbyggnader, ett problem som ska behandlas på ett kommande samrådsmöte med representanter från bland annat kommun, polis och vaktbolag.

– Då kommer åtgärder och planer för framtiden att diskuteras. Kommunen verkar ta det här på fullt allvar för att se hur vi kan komma till rätta med bekymren, säger Robert Ström.

Många ungdomar bryr sig om fritidsgården och vill inte att den ska förknippas med dåligheter. En av dem är Filip Hormoz.

– Det är tråkigt att man förstör saker för att man inte har någonting att göra. Jag tror att de tycker att det är kul, de förstår inte vad det kostar, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Biamont

Ämnen du kan följa