Regeringen öppnar för ändring i LSS

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) öppnar för att ändra i lagen om assistansersättning om det är så att funktionshindrade riskerar att hamna i kläm.

21 augusti 2017 07:30

– Jag har stor förståelse för den tuffa situation som många med funktionsnedsättning, och deras nära, hamnar i när de inte beviljas statlig assistansersättning som de hade trott och hoppats på. Men jag vill först säga att regeringen inte har tagit initiativ till någon försämring av rätten till assistansersättning. Däremot vet vi att det kommit ett par prejudicerande domar som påverkar rättstillämpningen, säger Åsa Regnér.

Avser ni att vidta några åtgärder eller göra några förändringar i LSS-lagstiftningen?

– Alla som har rätt till assistansersättning ska få det och intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Vi ser över och analyserar effekterna av den här nya rättstillämpningen och nu i september kommer de första delarna och förslagen. Vi utreder också lagstiftningen i sin helhet för att se till att LSS ska fungera bättre. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och om vi ser att det behövs lagändringar kommer vi att genomföra det.

Vad vill du säga till de föräldrar som känner en oro över att deras barns beslut om assistansersättning måste omprövas vartannat år?

– Jag har stor förståelse för den tuffa situation som många med funktionsnedsättning, och deras nära, hamnar i när de inte beviljas statlig assistansersättning som de hade trott och hoppats på. Alla som har rätt till assistansersättning ska få det och alla som har rätt till andra insatser enligt LSS ska få det.

– Jag är medveten om att det finns brister i LSS och det är därför jag har tillsatt en utredning för att se över hur LSS kan bli mer ändamålsenlig och träffsäker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oliver Beckman