Rapport: Bly och zink i plåtverkstan

Kommunen har utrett vad en rivning av Plåtverkstan skulle innebära. Syftet är att kunna ta ställning till den anrika lokalens framtid.

13 april 1917 13:00

I somras fick kommunen information om att dammet i Plåtverkstan innehöll höga halter bly och krom, något som kan vara skadligt för hälsan. Situationen ansågs så allvarligt att omkring tio personer fick testas för att de om deras hälsa påverkats av att vara i lokalen. Efter larmet om farligt damm lät kommunen göra en med djupgående undersökning av materialen i byggnaden. Det visade sig också, när man började läsa tidigare utredningar som gjorts, att man blivit rekommenderade att göra just ytterligare utredningar av lokalerna.

Rubriken på den rapport som nu inkommit lyder "Motala verkstad 1 – materialinventering inför eventuell rivning".

Ni tittar alltså på att riva Plåtverkstan?

– Vi är väldigt öppna i vilka alternativ som finns för att man ska kunna föra en diskussion om hur området ska förvaltas och utvecklas. Då måste man ha en helhet. Därför har vi tittat på vilka konsekvenser och kostnader som är förknippade med en rivning för att vi ska kunna jämföra olika alternativ, säger fastighetschef Victor Broomé.

Han vill inte göra en värdering av den information som framkommit eftersom den ännu inte redovisats för politikerna, men säger att man nu i alla fall har mycket god koll på vad föroreningarna består i och varifrån de kommer.

– De allvarligaste är bly och zink som vi vetat om sedan det här med dammet kom fram. Vi vet ju också sedan tidigare att det finns ett saneringsbehov av föroreningar utomhus, säger Victor Broomé.

I rapporten har firman också tittat på förekomsten av exempelvis PCB och asbest.

I uppdraget med rapporten ingick även att uppskatta vad en rivning av Plåtverkstan skulle kosta. Den beräkningen är inte färdig ännu.

– Nej, vi har inte fått den än. Det är kanske lite svårt att göra en sådan uppskattning eftersom det är många osäkerhetsfaktorer, säger Victor Broomé.

Utifrån den rapport som nu kommit har man gått ut med ny information till hyresgästerna i Plåtverkstan. Där förtydligas de rekommendationer som kom ut vid larmet i december.

– Det går att vistas i lokalen, men om man ska vara där en längre tid rekommenderar vi att man har andningsmask på sig, säger Victor Broomé.

Några ytterligare skyddsåtgärder än så har inte varit aktuellt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa