Enligt en rapport från Kulturskolan känner fler och fler elever en oro över att sluta hos dem vid gymnasietidens slut. Eleverna känner sig inte alltid redo att gå över till föreningslivet på egen hand, ett steg som som är en naturlig fortsättning på kulturskoletiden.

– Steget över till ett föreningsliv är svårare idag än det kanske var tidigare.Om man tänker på musikföreningar så har vi ju redan ett samarbete för att hjälpa till med den slussningen,säger Christine Rishaug Hellman,kulturskolechef.

Kulturskolan skulle, tar man upp i rapporten, kunna hjälpa till ute i föreningarna Som exempel nämns att om en del av föreningsstödet blev personalresurs kopplad till Kulturskolan så kan det exempelvis innebära att lärare från dem har en del av sin tjänst som ledare eller stödmusiker i en förening.

Att höja åldersgränsen är dock inte det allra viktigaste för dem enligt Rishaug Hellman.

– Det är inte så att det här är en prioriterad fråga för oss, det ska jag inte säga. Men vi ser att många kultur- och musikskolor gör detta, för det är en grupp där det finns ett vakum på många ställen. Man vet inte riktigt hur ungdomar mår idag och det är också tuffare med psykisk ohälsa och så. Och då ser vi att efter skolan för den här åldersgruppen så skulle vi kunna vara en hållpunkt, förklarar hon.

Även om frågan alltså inte är högprioriterad vill de i sin rapport uppmärksamma att den möjligheten finns om de får resurser till det. Att behovet finns har de hört både från sina egna elever och från andra kulturskolor.