Ej åtgärdade brister leder till storböter

Chefernas arbetsbelastning är för hög. Samtidigt saknar medarbetarna i vissa fall chefsstöd. Detta leder nu till att socialförvaltningen måste betala 150 000 kronor i vite till Arbetsmiljöverket.

13 juni 2019 06:00

Efter en kontroll vid ett trygghetsboende reagerade Arbetsmiljöverket på att cheferna inom äldre- och handikappomsorgen hade en hög arbetsbelastning. I ett beslut gav man kommunen till den 30 september förra året på sig att agera. Men något svar kom inte från kommunen.

I samma veva fick Arbetsmiljöverket in ett ärende om hot och våld i en av kommunens andra verksamheter. Ett av problemen som kom fram var då att det saknades chefsstöd utanför kontorstid. Också här krävde verket åtgärder, men fick inte den respons som man hoppats.

Nu har dock Arbetsmiljöverket tröttnat och därför begärt att kommunen ska betala 100 000 respektive 50 000 kronor i vite för att man inte åtgärdat problemen. Och kommunen accepterar.

– Mycket av det som de kräver av oss ingår i vårt ordinarie systematiska arbetsmiljöarbete. Sedan har tyvärr det här hamnat mellan stolarna, men vi har haft möte med Arbetsmiljöverket och vi håller på att ta tag i det, säger socialdirektör Pernilla Thunander.

Det som enligt henne gör ärendena svåra är att de hänger ihop. Å ena sidan behöver man säkerställa att chefer finns tillgängliga även utanför kontorstid, å andra sidan behöver man se över vad som är en rimlig arbetsbörda för en chef.

– Att få de här kraven att gå ihop är inte helt enkelt. Men det pågår ett arbete, säger Pernilla Thunander.

Hon säger vidare att de anställda som jobbar kvällar och nätter har haft stöd på olika sätt, bland annat har hemsjukvårdens personal haft kontaktnummer som de kan förmedla till andra verksamheter om det uppstått behov av att nå en chef nattetid.

– Men Arbetsmiljöverket gör bedömningen att det inte räcker, säger Pernilla Thunander.

Ni får betala vite för att ni inte löst det här i tid. När tror du att ni uppfyller de krav som ställts?

– Arbetet kommer sammanställas och bearbetas under sommaren. Eftersom detta arbete är grunden för att få fram nästa steg i arbetet, är det svårt att ha en tydlig tidsplan innan sammanställningarna är klara, tillägger Pernilla Thunander i ett mailsvar.

Hon fortsätter att det hela ska vara igång i alla fall nästa år.

Ni kommer inte att dra på er ett vite till?

– Nej. Det här ska absolut åtgärdas, säger Pernilla Thunander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa