Nya planen för simhallsbygget

Mer yta för badande och färre fasta läktarplatser. Motala kommun reviderar innehållet i den kommande simhallen i Furulidsområdet.

20 januari 2019 07:00

Simhallen ska byggas ihop med Lalandias planerade besökanläggning och stå klar under 2022. Budgeten är på 250 miljoner och för att hålla sig inom ramen har styrgruppen sett över behovet ett varv till.

Som tidigare handlar det om en en huvudbassäng på 50 x 25 meter som ska kunna delas av och ha plats för som mest tre aktiviteter samtidigt. Här tillkommer nu en höj- och sänkbar bryggfunktion för att avdela vattenytan.

Istället för en undervisningsbassäng med reglerbar botten planeras två bassänger med olika vattendjup i sluttande plan.

Läktarkapaciteten anpassas efter det normala behovet vid olika simtävlingar. Det revideras från 700 till 400 fasta platser, men med möjlighet att även kunna bereda plats för upp till 700 temporära.

Genom att skära ned på antalet omklädningsplatser och nöja sig med 350 skapas också ytor för en större relaxpool och ett gym vilket får arrenderas av en privat aktör.

Den nuvarande simhallen på Östermalmsgatan har de senaste tio åren legat på 100 000-120 000 besök per år. Dock med en vikande tendens på senare tid på grund av ökad konkurrens och problem med legionellabakterier.

Med en ny hall kan kommunens behov av mer simundervisning samt fler tider för motionsimning och föreningslivet mötas. Den nya hallen planeras för 150 000-200 000 årsbesök.

Hallen ska ha eget reningsverk och inte heller vara beroende av Lalandias öppettider för aquadomen. Samtidigt ska samverkan ske för att möjliggöra för familjer att både ägna sig åt motionssimning och besöka vattenleklandet.

Närmast ska kommunstyrelsen godkänna den nya behovsanalysen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa