Ny allvarlig kritik mot skolan

Felaktig undervisning, otillåten betygssättning och en frånvarande rektor. Fria Intermilia-skolan i Motala får för tredje gången sedan 2009 allvarlig kritik av Skolinspektionen. Som en första åtgärd har styrelsen låtit sparka rektorn Riitta Paananen.

27 september 2018 19:30

Det skedde i förra veckan. Men Skolinspektionens rapport och oro för att eleverna i årskurs 1-9 inte får den undervisning de har rätt till, har varit offentlig sedan i början av juni och kritiken har dessförinnan varit känd inom skolan.

– Det gick inte att ha rektorn kvar. Det innebar ytterligare oro och vi kunde konstatera att vi hela tiden blivit felinformerade om tillståndet på skolan, säger skolans styrelseordförande Roger Källström.

Mycket av Skolinspektionens kritik faller på hur rektorn Riitta Paananen skött sitt ledarskap. Det är konstaterat att det bedrivits hemifrån under det senaste året, vilket gått ut över både elevstödet och lärarnas kompetensveckling. Det senare anses ha varit extra viktigt på Fria Intermilia med hänsyn till att över hälften av lärarna är obehöriga.

– Avskedet kom som en blixt från klar himmel. Jag har kopplat in mitt fack och där är man mycket upprörda över hur det gått till. Jag räknar faktiskt med att snart vara tillbaka, kommenterar Riitta Paananen.

Varför har du inte varit på skolan?

– Jag har problem med mina ben men nu till hösten har jag hittat en lösning så jag kan vara tillbaka igen. Och det är nog också bäst om skolan ska kunna reda ut det här. Mycket av kritiken bygger på missuppfattningar och vad enstaka elever sagt.

Skolinspektionen konstaterar att skolan inte undervisat i teknik som man ska enligt läroplanen utan hittat på ett eget ämne. Här är det även oklart vilka lärare som varit inblandade i betygssättningen.

Det visar sig också att betyg ändrats i betygskatalogen utan att det framgår vem som har gjort det.

Oklarheter gäller även i tolkningen av skolans ordningsregler från lärare till lärare.

Tvärtemot de statliga reglerna tillämpar Intermilia någon form av betyg i ordning och uppförande. Effekten på studieron är dock oklar – under Skolinspektionens besök noterades bristande respekt för lärares tillsägelser. Elever sågs också under lektioner sprida ut sig i olika rum utan lärare och där – istället för skolarbete – ägna sig åt dataspel och titta på Youtube-klipp.

Skolan ska vid vite av 300 000 kronor enligt beslut från 12 juni, kunna åtgärda sammantaget 16 brister till den 15 oktober. Det handlar även om för lite undervisning i ämnet svenska och hur elevhälsan inte utnyttjas.

Roger Källström säger att det nu handlar om att bygga upp en helt ny organisation och byta ut obehöriga lärare mot behöriga. Med en tillförordnad rektor på plats hoppas han att skolan köper sig lite tid.

Men så fungerar inte systemet. Situationen måste ha rätats upp till 15 oktober.

– Skolan har redan haft sedan mitten av våren på sig. En inspektion 2009 visade åtta brister, de åtgärdades men 2013 konstaterades 15 brister och nu är antalet konstaterade brister 16. Det är dessutom i mångt och mycket samma fel som återupprepas. Man klarar inte att upprätthålla en lägstanivå i förhållande till skollagens krav. Därför ser vi mycket allvarligt på läget, säger avdelningschef Maria Sundkvist.

Skolinspektionen kan till slut återkalla ett friskoletillstånd.

– Huvudmannen ska ha koll på verksamheten. Kan man inte det, bör man själv lämna tillbaka tillståndet, säger

Maria Sundkvist.

Hon ser den stora andelen obehöriga lärare och den bristande kompetensutvecklingen som direkta orsaker till skolans problem:

– Man har helt enkelt inte personal som kan göra skola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa