Motalaföretag får bygga vindkraftspark

Motalabaserade VKS Vindkraft Sverige har projekterat och sålt ett vindkraftsprojekt i Laxå till ett tyskt investmentbolag.

12 oktober 2017 07:30

Projektet omfattar sju verk med en total kapacitet på 25,2 Megawatt. Det ska byggas på mark söder om Laxå som ägs av Sveaskog. Tillstånd för projektet har funnits sedan 2016.

VKS Vindkraft Sverige kommer att bygga vindskraftsparken med hjälp av svenska entreprenörer. Arbetet startar nu i höst och kraftverken väntas kunna tas i drift under första kvartalet 2019.

– Det är ett bra område för vindkraft. Elen kommer att distribueras via Ellevios regionala elnät. Det här blir närproducerad el för hushåll och företag runt Laxå, säger Lars Laurin, informationsansvarig VKS Sverige.

Företaget vill sedan några år även etablera och sälja en vindkraftspark om 18 verk i Hultema i Tjällmo. Projektet fick länsstyrelsens tillstånd 2015 men har överklagats av några grannar. Annars har Tjällmoborna förklarat sig positiva till projektet.

– Det är fortfarande aktuellt för oss att genomföra. Vi har nyligen lämnat in vårt senaste yttrande till mark- och miljödomstolen och kanske kan ett beslut komma nästa år, säger Lars Laurin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa