Lärarfack vill se nytänk för att locka kollegor

Andelen behöriga lärare varierar mellan Motalas skolor. Facket är nöjd med kommunens ambitioner, men vill gärna se mer verkstad.

25 april 2019 06:00

Kommunen tar sitt ansvar när det gäller behöriga lärare i skolan. Det menar Lärarnas riksförbund vars ordförande Anette Sundqvist ändå anser att kommunen behöver tänka nytt.

– Man behöver organisera sig så att man försöker få behöriga lärare i alla ämnen istället för att satsa på klasslärare och att en lärare då får undervisa i ämnen som man inte är behörig i. Då är det bättre att vara två lärare som delar på klasserna, säger hon.

Kommunen behöver också titta på uppgifter som man kan låta andra arbetsgrupper sköta, exempelvis viss administration eller att vara rastvakter.

– Vi hade en diskussion om det, men den har lite avstannat. Jag hoppas att det kommer igång igen, säger Anette Sundqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa