Klart: Avtal skrivet med byggjätte

Den stora byggkoncernen Serneke vill köpa Gamla Motala Verkstad, utveckla området och bygga bostäder. Kommunen har skrivit ett avtal som ska möjliggöra storaffären och sanering av marken.

12 juni 2019 18:00

– Det känns bra. Det är ett tag sedan vi åkte runt med Ola Serneke och visa upp Motala. Han kikade in genom fönsterna på Lokverkstan och sa att det här vill jag göra någonting med. Han verkar ha fått ett hjärta för det här.

Det säger kommunalråd Kåre Friberg (M) som nu är nöjd att kommunen i nästa vecka väntas skriva en avsiktsförklaring med Göteborgsbaserade Serneke för att utveckla Gamla Motala Verkstad och låta företaget köpa fastigheten. Det innebär att kommunen inte ska förhandla med någon annan aktör och att man nu drar igång ett detaljplanearbete. Det är nödvändigt för att kunna söka omfattande statliga bidrag för sanering av marken.

– Det finns ett nytt bidrag från länsstyrelsen som kommunen kan få för stora saneringar. Där finns 200 miljoner kronor om året att söka, säger Kåre Friberg.

Så kommunen ska betala och sköta saneringen?

– Det är kommunen som kan söka bidraget, men det är inte meningen att skattebetalarna ska stå för kostnaden. Det kommer vi att ta igen i försäljningspriset, säger Kåre Friberg.

Det har gjorts flera utredningar om föroreningarna och en sanering för bostadsbygge, vilket är det som planeras, talar om kostnader kring 150-200 miljoner kronor.

Det uttryckt ibland oro över att släppa rådigheten, är det bra att kommunen släpper kontrollen över ett så historiskt viktigt område?

– Ja. Det här var ingen kommunal mark innan och man har inte tagit hand om den. Det här är en möjlighet till utveckling. Jag tror inte att kommunen mäktar med att utveckla det här området själva. Lokverkstan håller ju på att falla sönder och det vore förödande om det skulle hända, säger Kåre Friberg och fortsätter:

– Och det här området ska ju fortsätta att komma Motalaborna till del. Det pratas om en restaurang och att bostäderna ska smälta in i området.

Avsiktsförklaringen mellan Serneke och kommunen säger att företaget i höst ska presentera en plan om vad de vill göra med Gamla Motala Verkstad mer i detalj. Då ska också kommunen tagit fram underlag i detaljplanearbetet och fått besked kring sanering så att man kan sätta en prislapp på området.

– Det här är jättespännande. Det här är ett stort företag som vill växa och vill etablera sig här. Det är inte många företag som skulle kunna ta ett så här stort projekt så det här känns absolut tryggt och bra, säger Kåre Friberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa