"Ingen ledare upplevde det som kränkande"

Borens IK, en av Motalas största idrottsföreningar på ungdomssidan, har redan på eget initiativ infört kontroll av brottsregister. Den både skapar trygghet och förebygger, menar ordföranden Kjell Augustsson.

11 augusti 2019 07:00

Förra året beslutade klubben att följa Riksidrottsförbundets rekommendation om att begära att få samtliga ungdomsledares registerutdrag. För den enskilde betyder det att en ansökan måste göras hos polisen som sedan inom 14 dagar tar fram och skickar uppgifterna. Handläggningen är kostnadsfri.

– Hos oss var det inga problem. Ingen ledare upplevde det som kränkande. Och för att avdramatisera det hela, och föregå med gott exempel, redovisade också vi i styrelsen våra registerutdrag, berättar Kjell Augustsson.

Kontrollen omfattade ett 50-tal redan aktiva ledare och efter att klubben synat utdragen fick alla godkänt.

– Utdragen tar ju fasta på grova våldsbrott och det som sorteras bort, som kanske något gammalt snatteribrott eller mindre trafikbrott, är ju inte heller av intresse för oss. Men visst det är en balansgång, samtidigt ska idrotten så långt som möjligt vara öppen och kunna ge en andra chans, säger Augustsson.

Han ser inga problem med att registerutdragen kopplas till det kommunala bidragssystemet, även om det kan vara betydande intäkter som står på spel.

– Nej, det skapar trygghet och kontrollen behöver ju heller inte peka ut någon enskild. Den som är oskyldig har ju inget att frukta och den som är dömd för exempelvis sexualbrott kommer väl knappast, med kännedom om kraven, att söka sig till något ledaruppdrag. I slutänden skyddar vi våra aktiva ledare från ryktesspridning om begångna brott.

Fotnot: Även innebandyföreningen Solfjäderstaden låter redan sina ungdomsledare visa upp registerutdrag.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa