Ingen alkohol eller kränkande skyltar vid studenten

Ingen alkohol. Inga skyltar med kränkande tillmälen. Nu har Motala kommun informerat om villkoren inför årets studentkortege i Motala.

17 maj 2016 10:58

Den 3 juni är det dags för årets studentfest i Motala.

Den ska bli lyckad i alla avseenden, är tanken.

– Vi hoppas såklart på det, säger Christina Billemar, rektor på Platengymnasiet och drar sig till minnes 2013 då man beslutade att det inte skulle få förekomma alkohol eller skyltar med sexistiska eller andra kränkande budskap under kortegen som går genom stan.

Orsaken till detta var att det vid tidigare tillfälle hade målats och skrivits plakat som uppfattades som stötande.

– Det blev debatt kring dessa kränkande tillmälen och det ledde till att det här regelverket upprättades. Vi pratar mycket om värdegrunder i skolan och alla är medvetna om vad som gäller numera. Vi har som krav att studenterna lämnar information om vad som ska skrivas och hur texterna är tänkta att utformas. Ingen ska behöva gå upp på en vagn där det står något olämpligt.

Christina Billemar hoppas också på att studentfesten kommer att avhandlas utan alkohol.

– Det här är en dag som kommer att bli ett minne för livet för studenterna och bäst blir firandet om det sker i nyktert tillstånd, säger hon.

Förutom reglerna vad gäller alkohol och skyltar ställs också höga krav på fordon, vagn och förare.

Den senare, som ska ha fyllt 21 år och haft körkort i minst två år, är ansvarig för ordningen och säkerheten på flaket.

Ett fungerande kommunikationssystem måste dessutom finnas mellan förare och passagerare.

På varje flak ska det finnas en ansvarig värd.

För att få bort eventuella skyltar med kränkande texter kommer vagnarna att inspekteras före avfärd.

Även i år arrangeras tävlingen "Bästa flakdekoration".

En jury bestående av rektorer, elevhälsopersonal och elevrepresentanter kommer att utse vilken klass som vinner tävlingen.

Från polisens sida välkomnar man de villkor som gäller kring nykterheten och texternas innehåll.

Peter Ström, förundersökningsledare vid utredningsenheten i Motala, menar att det är viktigt att firandet håller en god och anständig ton och att studenterna visar respekt mot varandra.

– Det är bra att man från skolans och kommunens sida går in och styr upp det här. Det är annars lätt att det springer iväg och leder till tråkigheter som man inte vill veta av, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!