Idrottsklubbar får gräsklipparbidrag

Zeros vill testa ett nytt grepp för skötseln av Z-parken och ansökte därför om pengar från kommunen. Och bildningsnämnden säger ja.

24 maj 2019 10:05

Zeros och LSW hör till de idrottsföreningar som sköter sina egna anläggningar. Nu är båda klubbarna i behov av nya gräsklippare och har därför ansökt hos bildningsnämnden om bidrag. Och nämnden säger ja. Särskilt intressant tycker man att det är att Zeros nu vill testa att sköta sina fotbollsplaner med robotgräsklippare och därför beviljas klubben 38 000 kronor. LSW i sin tur får 24 000 kronor. Båda besluten motiveras också med att föreningarna har stora barn- och ungdomsverksamheter samt att man tidigare genom åren beviljat medel till inköp av gräsklippare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa