Här ska det bli hyggesfritt

Motala kommun har jobbat fram en ny skogspolicy. Inga fler kalhyggen i kommunens skogar. Nu ska bli hyggesfritt skogsbruk.

22 april 2016 19:00

Enligt skogsbruksplanen har Motala kommun 1090 hektar produktiv skog. För den har det tagits fram en ny policy för hur skogen ska skötas.

Policyn är framtagen även om den ännu inte antagits i berörd nämnd.

– I policyn vill vi fastställa att vi vill jobba så långt det går med hyggesfritt, säger Stefan Wernersson som är skogsförvaltare i Motala kommun.

Olika metoder

Inom begreppet hyggesfritt ingår flera olika former av skogsbruk, men gemensamt är att det inte ska finnas några kalhyggen alls.

Kommunen kommer aktivt jobba för att inte kalhugga någonstans i sina skogar.

– Vi plockar ut större träd och låter mindre komma upp, säger Wernersson.

Hyggesfritt är en långsiktig strategi.

– På 2030 år kommer alla hyggen i kommunen att försvinna, säger han.

Utgångspunkten är att inte kalhugga, även om skogsskötseln kan innebära att fler träd måste bort om ett skogsområde är dåligt på något sätt.

Tätortsnära

Hänsyn till kommuninvånarna är ett viktigt.

– Mesta skogen som kommunen äger är tätortsnära och det är den största anledningen till att kommunen kommer att gå över till hyggesfritt.

Kalhyggen ger en dramatisk förändring av miljön för dem som vistas i eller vid en skog.

– Det ska se ut som det alltid gjort. Det försvinner några träd, men helhetsbilden är ändå lika. Det är vår tanke att vi inte ska ha de här dramatiska förändringarna, säger han.

Fler blandskogar

Principen för kommunens hyggesfria skogar kommer att vara att skogarna på sikt kommer att ha träd i flera olika höjder.

– Man tar de största träden och de som konkurrerar med dem man vill spara.

Kommunens skogar kommer i högre grad att bli blandskogar som innehåller både barr- och lövträd, men olika skogstyper behöver sin typ av skötsel.

– Man måste kolla på platsen vilken skötselmetod som är lämplig.

I kommunen finns bland annat ekskogar och dessa vill man bevara.

Mer planering

Att bedriva hyggesfritt skogsbruk innebär att hitta en balans för varje enskild typ av skogtyp. Det kan vara att skapa ljus för tall som är ljuskrävande eller att inte röja bort all sly utan låta en del fortsätta att växa och ta upp näring och på så vis minska tillväxten av nytt sly.

Med hyggesfritt slipper man markberedning och plantering. Istället krävs mycket planering för att avverkningarna ska gå så snabbt som möjligt för att inte kostnaderna ska dra iväg.

Bland Östergötlands kommuner är det Motala och Linköping som använder sig av hyggesfritt skogsbruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!