Här är klostermuseets nya chef

Birgittastiftelsen presenterade tidigare i år den nya museichefen för Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena. Vi har träffat henne.

11 september 2019 14:00

Lilliann Gilmark har en lång och gedigen erfarenhet av museiverksamhet. Bakgrunden till att hon sökte jobbet i Vadstena föregicks av att hon under 2018 jobbade som producent för utställningen Epilog på Flygvapenmuseet i Linköping. Tillsammans med sina två barn hyrde de ett hus vid Tåkern över julen för att kunna var nära dotterns två hästar som bor i Hillingstad.

– Vi blev alla tre förtjusta i att vara här så vi stannade två och en halv vecka. Så kom jag tillbaka till Stockholm och fick en ingivelse, kanske var det en uppenbarelse och öppnade datorn för att se om det fanns något jobb.

Där fanns en annons, att man sökte en museichef till Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena.

– Det var bara en annons, det brukar det aldrig vara. Det var den här, 50 procents tjänst, Sancta Birgitta Klostermuseum. Det verkade ju spännande och Vadstena som är så vackert, tänkte jag. På en kvart hade jag skrivit ihop ett brev och skickade iväg det, väldigt spontant. De valde mig till slut och det är jag väldigt tacksam för. Det känns hedrande men också som en stor utmaning, det har jag insett nu när jag varit här ett tag.

Du har ju en gedigen bakgrund med liknande arbeten tidigare?

– Ja, jag känner mig trygg i min profession och har en bred erfarenhet av att jobba i museivärlden i olika roller, både med kulturhistoria och naturvetenskap. Men jag skulle inte tagit det här uppdraget om jag inte vore intresserad av religion. Men det måste poängteras att Birgittastiftelsens uppdrag är att värna om kulturarvet. SSB (SocietasSanctæBirgittæ) värnar om den religiösa delen.

Bland mycket annat har hon tidigare varit med om att bygga upp ett science-center, Technichus i Härnösand, varit med i framtagandet av två länsmuseer, i Västernorrland och Jämtland, och formgett Härjedalens Fjällmuseum.

Du har en konstnärsbakgrund - hur kommer skapandet fram i ditt nuvarande jobb?

– Det är ett sorts skapande i att hitta en bärande struktur i ett museum. Det ser inte ut som en bild men jag kan visualisera för mitt inre hur jag vill att klostermuseet ska utvecklas. Det jag jobbat med synligt i museet idag, är att förbättra vad man möts av när man närmar sig museet, entrén och butiken.

Lilliann Gilmark ser som sitt uppdrag att arbeta för att staten ska bli huvudman för Klostermuseet.

– Att hitta långsiktiga lösningar är det viktigaste, så museet får fortsätta vara här i sin unika miljö där mycket av berättelserna utspelats. Det är av intresse för hela nationen och även för Europa. Vi skulle vilja att det blev ett ämnesmuseum och att det skulle ligga under statens historiska museer. Människorna inom Birgittastiftelsen har arbetat ideellt i snart hundra år för att skydda det här kulturarvet och är det ingen som kliver in så vet man inte hur det går. Att staten alternativt regionen blir huvudman är min största önskan.

Så det är frivilliga donationer och liknande som bär ekonomin?

– Ja förutom besöksintäkter, får man pengar från olika stiftelser, lite från kommunen och statens kulturråd, men det är småpengar som håller det flytande och mycket ideellt arbete.

2020 firar Birgittastiftelsen 100 årsjubileum?

– Ja, Cecilia Pettersson Lindheimer är anställd för att hjälpa Birgittastiftelsen med att göra det här jubileet. Både med att organisera praktiska saker, seminarier och sådant. Men även hur vi ska presentera stiftelsen, om ska det blir en utställning eller bok.

Birgittastiftelsen

Museet drivs av den ideella föreningen Birgittastiftelsen.

Medlemmarna finns över hela Sverige och även utomlands.

Birgittastiftelsen ska verka för att sprida kunskap om Birgittas liv och gärning och vårda byggnaderna i Klosterområdet.

Förutom att driva museet har Birgittastiftelsen ett bibliotek BibliotecaBirgittina och stöder och tillgängliggör forskning till exempel genom att varje år dela ut Birgittapriset till en välrenommerad Birgittaforskare.

Museet finansieras i huvudsak via besöksintäkter, sökta fondmedel och donationer och även av en mindre summa offentliga bidrag.

Källa: Sancta Birgittas Klostermuseum, hemsida

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström

Ämnen du kan följa