Undersökningen tar upp frågor som, om man känner till Göta kanal, om man har besökt kanalen, var man bor och så vidare. Totalt genomfördes 1010 intervjuer i hela landet. Det är första gången man gör en sådan här undersökning och den mäter attraktiviteten i destinationsutbudet. Man har gått ut till den svenska allmänheten i åldrarna 20 - 79 år. Intervjuer har gjorts i september/oktober 2018.

En intressant siffra bland många är att 89 procent känner till varumärket Göta kanal. Ser man på närområdet (2 timmar från Göta kanal) då vet 97 procent av de tillfrågade vad Göta kanal är.

– Genom insikt i vad som är attraktivt för våra gäster får vi också bättre verktyg för att utveckla destinationen. Undersökningen bekräftade också att Göta kanal är en av de verkligt stora besöksmålen i Sverige med 3 miljoner årliga besökare. 35 procent av alla svenskar har varit vid Göta kanal en eller flera gånger det senaste året. Av de som besökt oss vill 97 procent komma tillbaka, berättar Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på AB Göta kanalbolag.

Artikelbild

| AB Göta kanalbolags huvudkontor i Motala.

Han berättar vidare att fokus ligger på att få den stora mängden nöjda besökare att stanna kvar på destinationen lite längre.

– Ju längre våra gäster stannar desto fler upplevelser och desto mer spenderar man på att hyra cyklar, äta på restaurang eller café och övernatta vilket gynnar de lokala näringslivet utmed kanalen.

Man gör en undersökning varje år på de som reser med egen fritidsbåt på Göta kanal men även på landgästerna, som är den stora volymen besökare. I Båtundersökningen 2018 svarade 91 procent av gästerna att de nöjda med besöket.

– Det är svårt att nå högre än så. Det handlar mer om att hålla en fortsatt hög leverans och att ständigt ha örat mot marken för att ha en kunddriven utveckling som gynnar besökarna.

Artikelbild

| Vintern 2016 frilades en sluss i Borenshult för första gången i modern tid, för att studera byggnadstekniken.

Vad det gäller nyheter så berättar Magnus Hollwin att det i Berg projekteras för en nybyggnation på 600 kvm som innehåller både restaurang och butiker i två plan.

– Fritids- och kryssningsbåtar är en viktig del i skådespelet som fascinerar de besökare som tar sig till Göta kanal landvägen. För våra turistföretagare utmed Göta kanal är det otroligt viktigt att besökare gästar oss landvägen då dessa i antal, jämfört med båtgästerna, utgör den stora mängden av våra besökare under säsongen. Bland de som besöker oss landvägen finns de som enbart gör en kort utflykt till de som kommer med husbil och ställer sig på någon av ställplatserna utmed Göta kanal. Något som också ökat de senaste åren är antalet besökare som väljer att cykla utmed Göta kanal. Att svenskarna byter utlandsresan mot en aktiv semester i Sverige ser vi som en tydlig trend.

Artikelbild

| Byte av slussportar, hösten 2017.

Förutom att marknadsföra besöksmålet Göta kanal så bedriver AB Göta kanalbolag kanal- och fastighetsrörelse. I fastighetsrörelsen ingår förvaltning av skog, mark och fastigheter som såväl historiskt som praktiskt är kopplade till kanalen. Göta kanalbolag bedriver också en omfattande underhålls- och upprustningsverksamhet.

– Vi ser att många känner till Göta kanal. Hela 89 procent av de tillfrågade känner till Göta kanal. Väldigt många kommer hit och man vill komma tillbaka. En utmaning vi ser är dock att det stora utbudet utmed Göta kanals 19 mil långa sträckning inte är känt för alla. Vi levererar hundratals upplevelser och dessa ska vi jobba mer med att synliggöra. Vår vision är att bli det attraktivaste besöksmålet i Sverige 2020.